Szilágysomlyói fiatal házasok tanúságtétele

Minden embernek van hivatása. A legáltalánosabb életforma, amelyben az emberek megélik hivatásukat, a házasság. Nagyon sokan, sokféle véleményt fogalmaznak meg a jövő társadalmáról. Saját nézetem az, hogy az ember maradjon meg embernek: a nő legyen nő, a férfi pedig férfi, és a két nem teljesedjen ki a házasságon belül.

A jövőt mindig a múltra építjük. Amennyiben a mostani nemzedék minden tagja erejéhez és tudásához mérten mindent belead, reménykedhetünk egy jövőbeli jobb társadalomban. A jelen idők biztonsághiányát sok esetben a fogyasztói magatartás okozza. Ha valami nem jó vagy nem működik azonnal cseréld le, mert van másik… A holtomiglan-holtodiglan eskütétel sajnos sokak szemébe idejét múlta, és inkább az untomiglan-untodiglan irányzat vette át a helyét.

 

Minden péntek este, a szilágysomlyói római katolikus plébánián ifjúsági órát szervezünk, a középiskolás korosztály számára. Így történt ez az elmúlt pénteken is, 2018. október 26-án. Erre az alkalomra azonban, meghívtuk a Bákai Zoltán és Emese illetve Dobai Sándor és Tünde házaspárokat, hogy beszéljenek házaséletükről. Mindkét család tíz éve él házasságban. Tíz év alatt mindegyik házaséletében nagyon sok esemény történt, az est folyamán mindkét család ezekről a tapasztalatokról beszélt, megosztva a fiatalokkal azokat a fontos élményeket, amelyek találkozásuk első pillanatától egészen napjainkig történtek házasságukban. Elmondtak olyan gondolatokat, amelyek a boldog házasság kulcsai lehetnek. A Bákai házaspár tanúságot tett arról, hogy életben bármiféle nehézség vagy megpróbáltatás érte őket, ezek csak jobban erősítették kapcsolatukat. A Dobai házaspár a kölcsönös kedvesség, szeretet, gyengédség és udvarlás folytonos jelenlétének fontosságát emelte ki. Ezek azok a tényezők, amelyek a kapcsolatukat erőssé teszik.

 

Bízom benne, hogy az ifjúság számára az ilyen alkalmak is képesek egy erős identitást megalapozni. Imádkozzunk az ifjúságért, hogy mindenki megfelelő házaspárt találjon magának, aki széméra boldoggá tudja tenni a házaséletet, és akivel boldog házasságban tud majd élni. Olyan feleséget vagy férjet válasszanak maguknak, akivel az esküt holtomiglan-holtodiglan meg tudják tartani.

 

Józsa Nándor Lóránd