A romániai és a magyar püspöki konferencia állandó tanácsának találkozása Nagyváradon

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség volt a házigazdája a Romániai Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa idei találkozójának 2018. október 29-30-án.

A Romániai Püspöki Konferenciát Joan Robu bukaresti érsek, alelnök vezetésével Böcskei László nagyváradi és Pál József temesvári megyés püspökök, illetve Francisc Ungureanu főtitkár képviselték, míg magyar részről Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Veres András győri megyés püspök, az MKPK elnöke, Udvardy György pécsi megyés püspök, alelnök, Ternyák Csaba egri érsek, valamint Tóth Tamás, a testület titkára volt jelen.

 

A két bizottság tagjai azokról a kihívásokról folytattak tárgyalásokat, amelyeket a megváltozott európai társadalom támaszt az Egyház missziós küldetésével szemben. Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű dokumentuma alapján, az evangélium fényében szemlélték a résztvevők a bennünket körülvevő valóságot. Minden idők emberének joga van az örömhöz, amelyet egyedül az evangélium képes biztosítani, az Egyháznak pedig kötelessége erről az örömről , mint a Jézus Krisztus által megígért boldogság előízéről tanúságot tenni.

 

A jelen találkozó az előző évekhez hasonlóan jó lehetőséget biztosított a romániai és a magyarországi püspökök közötti tapasztalatcserére, hogy hatékonyan végezhessék szolgálatukat a keresztény szeretet jegyében. A következő találkozót 2019. október 28-29-én tartják Esztergomban.