Templombúcsút ünnepeltek Monospetriben

Hitet erősítő ünnepség volt 2018. október 28-án,  vasárnap Monospetriben. Az ünnepi szentmisére megtelt a templom, a helyi katolikus és más felekezetű híveken kívül más településekről is sokan érkeztek.

Templomának születésnapját ünnepelte a monospetri katolikus közösség múlt vasárnap. A templom Krisztus király tiszteletére lett felszentelve, mely ünnepet akkor még a mindenszentek előtti vasárnap tartották meg. A II. vatikáni zsinat ezen ünnepet áthelyezte az advent előtti utolsó vasárnapra, de mivel születésnapról van szó, a monospetri közösség a templombúcsú dátumát nem változtatta meg. Az ünnepi szentmisére teljesen megtelt az istenháza, mivel a helyi katolikus és más felekezetű híveken kívül más településekről is igen sokan érkeztek. Legtöbben a szomszédos Margittáról, melyet idén talán az is motivált, hogy az ünnepi szentmise főcelebránsa Husztig Róbert margittai káplán volt. Más években is megszokott jelenség, hogy a margittai és monospetri hívek megtisztelik jelenlétükkel egymás templombúcsúját. Margitta új plébánosa, Tóth Attila-Levente is jelen volt a misén, több környékbeli plébánossal együtt. A polgári vezetők közül Barcui Barna polgármester, Kozák Róbert alpolgármester és Kosztandi Mihály, Micske polgármestere is együtt ünnepelt a monospetri katolikus közösséggel.

 

Husztig Róbert prédikációjában kiemelte, hogy Krisztus mindenki királya, aki nem uralkodni, hanem szolgálni jött, és megváltásunkért meghalt érettünk. Hatalma volt az emberek felett, melyet nem fegyverekkel, hanem véghetetlen szeretetével vívott ki. Bár nem viselt aranykoronát, mégis mindvégig hármas korona volt a fején: a szeretet, az igazságosság, és a szentség koronája. Ezek magyarázata adta meg beszédének vezérfonalát. Mivel sok fiatal volt jelen, időnként interaktívvá tette a prédikációt. Kérdéseket tett fel a gyerekeknek, akik bizonyítva, hogy figyelemmel kísérték az elmondottakat, jó válaszokat adtak. A mise végén a házigazda, Pitó Lajos plébános mondott köszönetet elsősorban a főcelebránsnak, a legszentebb áldozatért, majd név szerint a jelenlévő paptestvéreknek, világi vezetőknek, továbbá a katolikus és más felekezetű híveknek, a média képviselőinek, és mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével a templom és a közösség ünnepét. Kiemelt köszönetet mondott az énekkarnak és a fúvószenekarnak a szolgálatért. A katolikus kórus a tőle megszokott magas színvonalon tette szebbé, ünnepélyesebbé a templom születésnapját. Záróénekekként a hívekkel együtt énekelték a pápai és a magyar himnuszt. A körmeneti énekléshez a zenét a fúvószenekar szolgáltatta. Utána visszatértek a hívek szentségi áldásra. Szívmelengető, hitet erősítő ünnepség volt.

 

Forrás: biharinaplo.ro