Az Árpád-ház nagy szentjeinek nyomdokain Szentjobbon és Hegyközszentimrén

Hagyománnyá vált, hogy Szent Imre ünnepén a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai elzarándokolnak Hegyközszetimrére. 2018. november 2-án egy hosszabb zarándoklatra indultak az V. A, VII. B, VIII. B, IX. A, B, C, D és a X.B osztályos diákok Varabecz Mónika, Micaci Bianca, Palotás Zsuzsa, Bokor Ildikó, Benedek Ramóna, Papp Tóth Emese tanárnők kíséretében és Szabó Ervin, az iskola spirituálisa vezetésével.

 

A zarándoklat első állomása Szentjobb volt, ahol négyszáz éven át őrizték államalapítónk jobb kezét. Szent László király volt az, aki rátalált Szent István jobb karjára, ekkor kapta nevét a Berettyó-menti település. A templomban Szabó Ervin spirituális atya ismertette a zarándokokkal Szent István és Szent László király életének a településhez kötődő egyháztörténeti vonatkozásait. A templom előtti teret betöltötte a közel száz zarándok éneke, amely az Árpád-ház nagy szentjeinek erényeit dicsérte, amelyek több száz év távlatából is követendő példaként szolgálnak minden ember számára. A kegyelet virágainak elhelyezése után Májernyik Mihály plébános-kanonok vendégszeretetét élvezték a zarándokok. A parkban Mercurius apát és Szent László király szobra előtt folytatódott az egyháztörténeti események ismertetése, majd az egykori bencés monostor helyszínének meglátogatásával ért véget.

 

Hegyközszentimre volt a zarándoklat második állomása, ahol Szent Imre herceg – a magyar ifjúság védőszentjének – szobra előtt tiszteletüket fejezték ki imáikkal és a hála virágaival a zarándokok, akiket Kucharszki Zoltán református lelkipásztor szeretettel fogadott. A templomban Gyarmati Noémi és Vidican Edina IX. osztályos tanulók a „liliomos” herceg imádságos lelkületét mutatták be. A Szent Imre litániával ért véget a közös ima.

 

A Milleniumi Szent Imre Kápolna és Kilátó meglátogatásával folytatódott a zarándoklat, ahonnan csodálatos panoráma tárult mindenki elé. Az őszi táj szépsége és a ragyogó napsütés még emlékezetesebbé tette ezt a zarándoklatot, ahonnan lelkileg feltöltődve tértek haza a diákok: „Számunkra, egyszerű emberek számára szinte felfoghatatlan, hogy szentjeink nyomdokain járhatunk, ugyanazon a helyeken imádkozhatunk, ahol ők is fohászkodtak a jó Istenhez több száz évvel ezelőtt.” (Gy. Noémi)

 

Benedek Ramóna