Elsőáldozásra felkészítő hitoktatók számára tartottak továbbképzőt

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja közös szervezésében szervezték meg a Laikusképző Központban 2018. október 29-31. között azt a vallásmódszertani továbbképzőt, amely az elsőáldozásra való felkészítés hatékonyabbá tételét szolgálja. Böcskei László megyés püspök – a rendezvény házigazdája – köszöntötte a résztvevőket, kiemelve a képzés fontosságát a hitoktatás megújulásának és a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés szempontjából.

 

Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér a Kett-pedagógia segítségével mutatta be az egyéves terv felét a harminc résztvevőnek – papoknak, szerzeteseknek, hitoktatóknak és egyetemistáknak –, akik a gyulafehérvári főegyházmegyéből, a temesvári és a váradi egyházmegyéből érkeztek.

 

A képzés lényegét Kriszta nővér így fogalmazta meg: „A szentáldozáshoz vezető út a gyerekek és a felnőttek (szülők) számára is a hit titkaiba vezető út. A mi módszerünk szerint, a gyerekek elsősorban tapasztalatokat szereznek, új látásmódot nyernek és így lassanként közelednek Jézus Krisztus személyéhez. Célunk, hogy felébredjen bennük a Jézus utáni vágy, hogy Jézus hívását meghallják: „Ma nálad akarok lakni”, és – mint Zakeus – örömmel tudjanak válaszolni. Zakeus története az elsőáldozási katekézisünk kulcstörténete. Ebben a találkozástörténetben számos kérdéssel foglalkozunk: Ki Jézus? Hogyan találhatom meg? Hol tér vissza? Milyen az út felé? Mikor vagyok nyitott? Mit tesz bennem az ő „visszatérése”?”

 

A gyerekeket a szülők is elkísérik az úton: szülői esték, beszélgetések, vasárnapi szentmisék, igeliturgiák, szülői levelek segítik a jelenlétet.

 

A három nap alatt egy új utat jártak be a résztvevők, amelynek állomásai a saját lelki feltöltődésüket is szolgálták, miközben alkalmuk volt átélni mindazt, amit az elsőáldozásra készülő gyerekek is megtapasztalhatnak a Jézussal való találkozásra készülve. A képzés – a második résszel – jövő év márciusában folytatódik Nagyváradon.

 

Benedek Ramóna