Püspökök koncelebráltak a római magyar misén

A Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt kápolnában már több mint tizenhárom éve Németh László olaszországi magyar főlelkész minden kedden reggel 8 órai kezdettel magyar nyelvű szentmisét mutat be. 2018. november 6-án az ad limina apostolorum találkozóra érkezett romániai magyar püspökök is részt vettek a magyar misén. A főcelebráns és szónok Jakubinyi György érsek volt, koncelebrált Tamás József gyulafehérvári egyházmegyés segédpüspök, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári, Pál József temesvári püspök, valamint Németh László, Fanea József, aki jelenleg az egyházi akadémia szatmári egyházmegyés hallgatója, a lengyelországi Arkadiusz Nocoń, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció munkatársa és Kovács Gergely, a Kultúra Pápai Tanácsának irodaigazgatója.

 

A püspöki kar hétfőn a Szentek Ügyeinek Kongregációja, illetve az Államtitkárság képviselőivel találkozott, kedden pedig a Püspöki Kongregáció és a Hittani Kongregáció képviselőivel. Az öt erdélyi magyar római katolikus püspök kedd este a Pápai Német-Magyar Kollégiumot látogatta meg, ahol a vacsorát követően találkoztak és beszélgettek az ott tanuló erdélyi magyar kispapokkal és papokkal.

Az ad limina apostolorum látogatás további programja: november 7-én, szerdán a lateráni Szent János-bazilikában mutatnak be szentmisét, majd a Katolikus Nevelés Kongregációjánál, a Keleti Egyházak Kongregációjánál és a Kommunikációs Dikasztériumnál tartanak munkamegbeszélést.

 

 

November 8-án, csütörtökön reggel a püspökök Ferenc pápával közösen mutatnak be szentmisét a Szent Márta-ház kápolnájában, majd a szentatya kihallgatáson fogadja őket, délután pedig a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsának képviselőivel találkoznak.
November 9-én, pénteken reggel a Kléruskongregációt, illetve a Világiak, Család és Élet Dikasztériumát keresik fel, délután a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában celebrálnak szentmisét, este pedig Boldog Vladimir Ghika tiszteletére készített bélyeg bemutatóján vesznek részt a római Pio Romeno Kollégiumban.
Az ad limina látogatás november 10-én, szombaton reggel, a Havas Boldogasszony-bazilikában (Santa Maria Maggiore) bemutatott szentmisével, illetve az észak-római görögkatolikus plébánián tartandó könyvbemutatóval ér véget.

 

Forrás: romkat.ro