Véget ért az ad limina látogatás: Ferenc pápa áldását küldi egyházmegyénkre

A megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatást tesznek az apostolok küszöbénél (ad limina apostolorum), azaz Szent Péter és Pál sírjánál Rómában, ahol beszámolnak egyházmegyéjük állapotáról a pápának és az illetékes szentszéki hivataloknak. A romániai egyházfők között részt vett a vatikáni látogatáson 2018. november 5-10. között Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Tamás József gyulafehérvári egyházmegyés segédpüspök, Böcskei László nagyváradi, Schönberger Jenő szatmári, valamint Pál József temesvári püspök.
Nem zárható ki, hogy 2019-ben esedékes romániai látogatása során Ferenc pápa Erdélyt is felkeresi. Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök elmondta: a szentatya nyitott arra, hogy jövőre közelről, „itthon” is megismerje erdélyi híveit.

 


„Reménykedünk, bízunk benne, hogy az erdélyi katolikusok jövő évben fogadhatják a szentatyát” – szögezte le Böcskei László. A nagyváradi római katolikus megyéspüspök november 5. és 10. között a romániai püspökök társaságában ad limina apostolorum látogatáson vett részt a Vatikánban, amelynek csúcspontja a Ferenc pápával való személyes találkozás volt. „Egyelőre annyit mondhatunk, hogy a Szentatya nyitott egy ilyen látogatásra, szeretné a híveit közelről megismerni itthon, nálunk. Úgy éreztem, biztatott bennünket, szeretne eljönni hozzánk. A részletekről, hogy a jövő év folyamán mikor kerülne sor a látogatásra, még korai beszélni – hiszen most zajlanak a tárgyalások –, ám fontos, hogy van erre nyitottság, és nekünk már most készülnünk kell erre” – mondta Böcskei László. A nagyváradi püspök hozzátette, az a feladat, hogy próbáljunk lelkileg is odafigyelni erre. „Vannak dolgok az életben, amelyeket ki kell imádkozni, hogy a Szentlélek megvilágosítsa azokat, akik az ilyen eseményeket előkészítik” – jelentette ki Böcskei László.

 


Az egyházfő az ad limina apostolorum látogatásról elmondta, ezt az egyházi előírások követelik meg: általában ötévenként kerül sor rá, ám a romániai püspökök vendégeskedése eltolódott, utoljára 2010-ben volt ilyen jellegű látogatás. Még a vatikáni utazás előtt beszámolót írtak, melyben a helyi egyház életét mutatták be a különböző pasztorációs területekre felosztva, kiemelve a folyamatokat, a nehézségeket, kihívásokat. Ezt megkapták a vatikáni hivatalok és Ferenc pápa is. A múlt heti látogatás során azokkal találkoztak, akik az egyházi élet különböző területeiért felelnek: tíz hivatalban, kongregációban, minisztériumban jártak. „Érdeklődéssel fogadtak, követték, hogy mit tudunk mondani az itthoni helyzetről, szó volt a katolikus nevelésről, a püspöki feladatokról, a család- és az ifjúsági pasztorációról, annak kihívásairól, az ökumenizmusról. Megtapasztalhattuk, hogy része vagyunk az egésznek, a mi sajátságos helyzeteink kiegészítik, gazdagítják a világegyházat, amelynek tagja vagyunk ”– mondta a püspök.

 

Hozzátette, meglátogatták a Germanicum Hungaricum Intézetet, ahol a magyar anyanyelvű papnövedékek tanulnak Rómában, és miséztek a Szent Péter-bazilika alagsorában található Magyarok Kápolnájában. „Próbáltuk a vatikáni kapcsolatokat frissíteni, úgy kihasználni, hogy jövőbe mutató legyen mindenki számára” – fejtette ki Böcskei László.

 


A látogatás csúcspontja a Ferenc pápával való személyes találkozó volt: az ad limina apostolorum látogatás negyedik napján, csütörtökön Románia görögkatolikus és római katolikus püspökei Ferenc pápával koncelebráltak szentmisét a Szent Márta-házban. „Együtt lehettünk az imádságban és a szentmisében, ez nem minden küldöttségnek adatik meg” – értékelte Böcskei László. Elmondta, ezt követte a tulajdonképpeni találkozás. Az előző látogatáshoz képest változott a gyakorlat: a püspökök nem egyenként, négyszemközt beszélhettek a pápával, hanem testületileg fogadta őket. „Másfél órás, meleg hangú, baráti, testvéri hangulatú találkozó volt. Megtapasztalhattuk, hogy a szentatya meg akar hallgatni bennünket, nem is készült hivatalos beszéddel” – idézte fel a váradi püspök, aki arról beszélt a pápának, hogy a mai világban az egyház nagy kihívások előtt áll, amikor hiteles üzenetet kíván átadni. Kitértek arra is, hogy szükségük van a bátorításra, a megerősítésre, és hogy „mi bátorítást abban is várunk, hogy jöjjön és látogasson meg”.

 

„Úgy éreztem, a szentatya biztat bennünket, szeretne eljönni hozzánk. Tisztában van azzal, hogy a romániai katolikus egyház nagyon sokszínű az anyanyelvek használatában, a rítusok különbözőségében, hogy vannak római katolikus, görögkatolikus hívek, Jakubinyi György érsek pedig a romániai katolikus örmények elöljárója is. A Szentatya látja ezeket a szempontokat, remélem, amikor véglegesítik a látogatás programját, ezt is figyelembe veszi” – mondta Böcskei László. Összegzésként úgy fogalmazott, jó volt megtapasztalni a közvetlenséget, a nyitottságot a szentatya és az elöljárók részéről, akik nemcsak beszámolókat vártak, hanem megoszthatták velük a „szolgálat örömeit és nehézségeit”.

 

Forrás: kronika.ro

 

KÉPEK: Böcskei László megyéspüspök személyes képtára