Sajtótájékoztatót tartottak a nagyváradi Püspöki Palotában

Terepszemlével egybekötött sajtótájékoztatót tartottak 2018. november 15-én, csütörtökön, 11.00 órakor a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában, amelynek két fő témája a palota felújítási munkálatok jelenlegi állapotának, valamint a parkfeljújítási tervnek a bemutatása volt. A jelenlevő újságírókat Böcskei László megyés püspök, Emődi Tamás építész, valamint Matuz Zsolt projektmenedzser vezette körbe, bemutatva a már elkészült és a még tervben levő munkálatokat. Jelen volt Ioan Robu bukaresti római katolikus érsek, valamint Francisc Ungureanu, a Romániai Püspöki Konferencia titkára, akik egy másik esemény kapcsán tartózkodtak Nagyváradon.

 

Tizenegy hónappal a munkatelep hivatalos megnyitása után (2017. december 15.), az illetékesek tájékoztatták a sajtót a palotafelújítás jelenlegi állapotával kapcsolatosan. Az épület déli szárnyán, valamint a főhomlokzat bal oldali részén befejeződött a fedélszék statikai megerősítése (az utólagos tartószerkezeti elemek eltávolítása, a hiányos vagy károsodott fedélszéki elemek pótlása, cseréje és kiegészítése, a fedélszék faanyagának égéskésleltető szerrel való kezelése), a villámvédelmi rendszer kivitelezése, az oromdíszek és a kémények felújítása, a héjazat cseréje, az új ablakok beszerelése, valamint a homlokzat díszítő elemeinek a helyreállítása. Jelenleg az utolsó simításokat végzik, terv szerint az épületrész külső helyreállítása a hónap végéig befejeződik.

 

A Körösvidéki Múzeum elköltözésével lehetőség nyílt a további restaurálási kutatások elvégzésére. Jelenleg két reprezentatív teremben folyik átfogó falkép restaurálás, a végéhez közeledik a földszinti ablakok fémrácsainak és kőkereteinek a restaurálása.

Egy új, a nagyváradi közönség előtt nem ismert projekt bemutatására is alkalmat adott a sajtótájékoztató: a parkrendezési terv, amely egy határon átívelő projektnek a részét képezi. A közel 6 hektáros park növénygyűjteménye több mint 500 darabból áll. A beavatkozás célja a növényállomány megőrzése, ápolása es fejlesztése, a park turisztikai vonzerejének növelése.

 

A barokk parkot a Püspöki palota körül alakították ki, a XVIII. században még a püspökség tulajdonában levő telkeken, minden irányba lehetővé téve a fejlődést, bővítést. Annak ellenére, hogy az 1770-as években már napirenden volt a zöld övezetek kialakítása, a levéltári kutatások során csupán olyan tervlapokat sikerült fellelni, melyek igen sommásan adják vissza a park alaprajzát. Konkrét park rendezési tervet, vagy annak részletesebb ábrázolását mindmáig nem sikerült azonosítani.

A levéltári adatokat, térképeket és archív fényképeket tanulmányozva kitűnik, hogy a park számos átalakításon esett át: bővítések, áttervezések, a zöld felületek átrendezése, úgy, hogy jelen állapotában összességében a park – a benne álló két épület stílusával összevetve – jóval kevesebb barokk elemet tartalmaz, túlnyomórészt az angolparkok jellegét és hangulatát idézi.

 

Dendrológiai park: számottevő őshonos és exóta növényfajnak ad otthont, a parkban 150 éves fák is élnek.

Történeti park: a XIX. századra visszavezethető múlttal, a barokk és az angol parkok stílusjegyeit egyaránt hordozza.

Közpark: a városlakók közkedvelt pihenőhelyéül és találkozóhelyéül szolgál. Egyházi és kulturális programok helyszíne.

 

 

Tervezett beavatkozások:

 

  • A növényállomány ápolása, metszése, betegségek kiküszöbölése, a kiszáradt vagy beteg példányok eltávolítása;
    • A barokk ültetési rendnek megfelelő virágágyások kialakítása a Püspöki palota tengelyében;
    • Bibliai növényekből alkotott tematikus sétány kialakítása a Székesegyházzal párhuzamosan elhelyezkedő virágágyasokban;
  • A sövény kiegészítése, talajjavítás és füvesítés;
  • Járdák, sétányok felújítása zúzottkővel, valamint fakéreg mulccsal;
  • A Püspöki palota és a Székesegyház főtengelyében egy rendezvények szervezésére is alkalmas kockaköves burkolatú tér kialakítása;
  • A Püspöki palota mögötti nyári színház, kerti kővázák, mellvédek és lépcsők felújítása;
  • Az utcabútorok kiegészítése, egységesítése, komposztáló ládák kihelyezése.

 

A Projekt a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karához tartozó Szarvasi Arborétummal partnerségben, az Interreg V-A Románia-Magyarország Program támogatásával valósul meg. A 2018. június – 2020. május között megvalósuló pályázatnak a romániai félre vonatkozó költségvetése 773.183,00 euro.

 

KÉPEK