Szent Erzsébet-napi mise az idősek otthonában

A nagyváradi Szent Erzsébet Szociális Gondozó Központban az otthon névadója, Szent Erzsébet tiszteletére mutattak be szentmisét, amelyet Böcskei László megyés püspök celebrált 2018. november 19-én.

Az otthon számára különösen jelentős ez az ünnep, hiszen névadóját tisztelhetik a magyar szentben. Az igeliturgiában felolvasott olvasmányok – a Példabeszédek könyvéből, János első leveléből és Lukács evangéliumából – mindegyike Árpád-házi Szent Erzsébet alakja fele mutatott, aki számos erénnyel rendelkezett, de elsősorban a felebarátai, a szegények iránti szeretetével, alázatosságával tűnt ki. Élete, példája ma is üzenetet hordoz számunkra: nyitottak kell lennünk Isten üzenete iránt, tanításait életté kell váltani – mutatott rá szentbeszédében a főpásztor. Szent Erzsébet gyerekkorától kezdve mindig megtalálta a módját, hogy Istent fénybe helyezze, megossza azt, amivel az Úr megáldotta őt. Rövid élete során (24 évet élt) a Paradicsomot és a Golgotát is bejárta – írja róla Prohászka Ottokár –, más volt, mint a közönséges ember, ezt a másságot pedig nem kérkedve élte meg, mégis élettörténete, tettei évszázadok távlatából is példát mutatnak a ma emberének is.

 

A szegények fele fordult, a nincsteleneket családjául fogadta, a mindennapokban is megtalálta és megosztotta az Isten-élményt. Az áldozatvállalás eszköz lehet arra, hogy megtapasztaljuk Isten jelenlétét életünkben, Szent Erzsébet is vállalta az áldozatot, hogy az Isten-élmény felemelő tapasztalata legyen – hangzott el a szentmisén. Engedjük be a feltámadott Jézus Krisztust életünkbe, merjünk kockázatot vállalni Érte, ne csüggedjünk, hisz Ő velünk van és megerősít minket – idézte az egyházmegye elöljárója Ferenc pápa szavait arról a szentképről, amelyet a mise végén ajándékba kaptak az otthon lakói.

 

A szentmise után a Szent László Római Katolikus Líceum 9. A és B osztályaiból, Benedek Ramona hitoktató és Konrád Katalin igazgatónő kíséretében érkező diákok egy csoportja rövid előadást tartott, amelyben a szent életét, illetve szentté avatásának történetét muatták be. Az előadást követően Böcskei László megyéspüspök elmondta, mennyire fontos a generációk találkozása, hiszen az idősek élettapasztalatukkal tanítói a fiataloknak, az idősekkel töltött idő soha nem elvesztegetett idő, hanem egy ajándék.

 

Forrás: biharinaplo.ro