Egyházmegyei kórustalálkozót tartottak a székesegyházban

Az egyházzenei élet fellendítése céljából szervezte meg a Római Katolikus Püspökség az idén hetedik alkalommal az Egyházmegyei Kórustalálkozót szombaton, 2018. november 24-én. Tizenhárom kórus lépett fel, ebből három gyermekkórus. Több mint 250 személyt mozgatott meg az esemény.

 

Az “Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak!” (Zsolt 96,1) mottóval a  székesegyházban zajlott egyházzenei rendezvény nagyszerű lehetőséget biztosított a lelki feltöltődéshez. Olyan egyházi kórusok érkeztek Nagyváradra, amelyek állandó jelleggel, heti rendszerességgel ünnepi liturgikus szolgálatot látnak el az egyházmegye templomaiban.

 

Köszöntő beszédében Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a II. Vatikáni Zsinat után egyre hangsúlyosabbá vált, hogy a liturgiába való bekapcsolódás egy mélyebb, tudatosabb részesedést jelent mindabból, ami ott történik. A liturgia Isten dicsérete, ilyenkor megteremtődik a tér és az idő ahhoz, hogy Isten jelenlétét megtapasztaljuk, és a vele való találkozást elősegíti a mi szolgálatunk is, amit tehát méltóan kell végeznünk. Ezért nem értéktelen vagy elfecsérelt idő az éneklés, illetve az a munka, melyet a karnagyok, a kántorok és a kórusvezetők felvállalnak.

 

A továbbiakban 13 kórus énekelt. Záró gondolataiban az egyházmegye elöljárója kihangsúlyozta: a kórusok nem felléptek, hanem énekükkel Istent dicsőitették. A megyés püspök azt is elmondta, hogy a kórusok szerepe és feladata megteremteni a hitre alkalmas hangulatot.

 

A találkozó végén a kórusok közösen elénekelték a két előkészített egyházi éneket, majd a kórusok vezetői emléklapokat vettek át a főpásztortól.

 

KÉPEK  |  VIDEO