A Szent Katalin-telepi templom búcsúját ünnepelték

A Csodásérmű Boldogasszony ünnepén tartották a Katalin-telepi templom búcsúját 2018. november 27. A szertartás főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt, a szónok Reszler Mihály főesperes.

Csodásérmű Boldogasszony a Katalin-telepi templom titulusa, melynek ezért november 27-én van a búcsúünnepe. A Szűzanya 1830-ban, Párizsban mintegy modellt állt Labouré Szent Katalin előtt, hogy annak mintájára készítsenek érmet. Ezt az emberek nevezték el Csodáséremnek, és viselése gyorsan elterjedt. Az érem terjedésével együtt ugyanakkor Mária szeplőtelen fogantatásának titka is tudatosult a katolikusokban, és 1854-ben az anyaszentegyház dogmaként is megfogalmazta a szeplőtelen fogantatást.

 

Kedd este Vass Csaba Katalin-telepi plébános, lazarista atya üdvözölte a megjelenteket, örömét fejezve ki, hogy együtt ünnepelnek, köszöntik az Égi Édesanyánkat. Azt kívánta: legyen nyitott a szívünk, hogy a Szűzanya közelebb vezessen minket az ő Szent Fiához, Krisztushoz.

 

A tanítványok hittek Krisztusban, a kérdés pedig az, hogy mi hiszünk-e abban a Krisztusban, akihez Mária akar elvezetni minket, akit ünneplünk, imádunk, dicsőítünk, és aki Mária által lépett közénk, lett a testvérünk – fogalmazott prédikációjában Reszler Mihály máramarosszigeti főesperes. De ki Mária? Sokat tudunk róla, azt például, hogy csodálatos teremtmény, csodatevő, aki hitelesen tudja Krisztusra irányítani a figyelmünket. Fájdalmat érzett a Kálvárián, örült a feltámadásnak, de ezután sem fejezte be a küldetését, hanem erősítette az apostolok hitét. Érdekes, hogy ő maga nem kapott közvetlenül apostoli küldetést, de ott volt az utolsó vacsora termében. Gyakorló hívő, aki templomba járt, és élő hittel betartotta a mózesi törvényeket. Hallgatta Jézus beszédeit, tanításait, ismerte Mária Magdolnát és az asszonyokat, akik közül néhánnyal ott volt a kereszt tövében. Teljes nagyságának titka azonban abban sűrűsödik össze, hogy ő Jézus anyja, és a közbenjárónk. Az egyház és Mária kapcsolata végérvényesen összeforrt azáltal, hogy Isten-anyaságával az alapítóját adta az egyháznak. Személye, élete, kiváltságai, szeplőtelen fogantatása, szüzessége, mennybevétele mind-mind Krisztustól nyernek értelmet. Minden Mária-ünnep ezért Krisztusra utal. Mária volt Krisztus első és tökéletes tanítványa, nagy vigasz tehát számunkra, hogy magunk mellett tudhatjuk, mert így minden könnyebb – hangsúlyozta a szónok.

 

Az áldás előtt Böcskei László megyés püspök annak gondviselésszerű fontosságát emelte ki, hogy az egyházi liturgikus év egy Mária-ünneppel zárul, és így készülhetünk az adventi szent időre. Ugyanakkor egy személyes emlékét is felidézte a csodásérmével kapcsolatban, azt tanácsolva, hogy mi is viseljük a szívünkben-lelkünkben az érmét. Akik óhajtottak, tiszteleghettek Szent Katalin ereklyéje előtt, majd a kijáratnál a ministránsok csodásérméket ajándékoztak a szeretetvendégségre invitált híveknek.

 

Forrás: biharinaplo.ro