A vízszentelés a megújulás jele

Jó lenne, ha a karácsonyi ünnepkör befogadó, felismerő, békés és kiengesztelő hangulata a hétköznapokban is megmaradna, és a fényesség útján járnánk – hangzott el Urunk megjelenésének ünnepén.

 

Vízkereszt ünnepén, 2019. január 6-án,  Böcskei László megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be a nagyváradi Székesegyházban. Bevezetőjében kifejtette: vannak az életünkben olyan események, melyekkel nem tudunk betelni, amiket nem tudunk megunni, és nem válnak a terhünkre, hanem örömmel éljük át mindig, és szívesen emlékezünk vissza ezekre. Az emberiség történetében is sok ilyen nagyszerű mozzanat volt és van, és amit vízkeresztkor ünneplünk, az talán a legkiemelkedőbb valamennyi közül, hiszen maga az Isten jelent meg a mi történelmünkben, az emberiség életében, látható módon. Az ünnep elnevezése is erre utal, ugyanis a katolikus egyház liturgiájában Urunk megjelenéséről beszélnek, arról, hogy közénk jött, egy lett közülünk, és ezt meg kell becsülnünk, hiszen értelme van Isten közeledésének, aki nem egy lerobbant, lepusztult világot akar, hanem egy olyat, ahol otthon érezzük magunkat, jövőt látunk magunk előtt. Ezért lépett be e világba, hogy értelmet adjon a jövőnknek azáltal, hogy befogadjuk őt a mi életünkbe.

 

Arról is beszélt a főpásztor, hogy vannak emberek, akiknek a közelsége megörvendeztet bennünket, jókedvre derít, biztonságot és biztatást jelent, mert egy személyes találkozás általában vonzó. Isten is egy ilyen személyes kapcsolatba lépett velünk, amikor megtestesült Betlehemben, és közel jött hozzánk. Sokan, sokféleképpen figyelnek fel a közeledés jeleire. A napkeleti bölcsek például a csillagot követték, mások egy belső hangnak köszönhetően észlelték Isten közelségét, egyesek pedig a szenvedéseik elviselésében is Isten látogatását látták. A kérdés, hogy mi látjuk-e a jeleket, be tudjuk-e fogadni Istent a mi életünkbe, aki most, 2019-ben is közeledik felénk.

 

A vízszentelés szertartása az első évszázadokra vezethető vissza, amikor az ősegyház Urunk megkeresztelkedésére és a kánai menyegzőre is emlékezett. A vízszentelés a megújulás és a megerősödés jele, mely az Istennel való találkozáshoz kell elvezessen bennünket, hogy megújult és megtisztult lélekkel tudjuk figyelni és követni a csillagát – nyomatékosította a váradi egyházmegye elöljárója.

 

Prédikációjában Vakon Zsolt püspöki titkár a Teremtés könyvéből idézett. Úgy fogalmazott: nekünk, a földön járó de égre tekintő embereknek három dolgot üzen a betlehemi csillag, melyet vízkereszt ünnepének főszereplői, a háromkirályok kerestek és követtek több mint kétezer évvel ezelőtt, hogy aztán örvendjenek a betlehemi jászolnál.

 

Az egyik, hogy az Úr megjelenik számunkra, közöttünk és érettünk, ugyanis személyesen Isten jelent meg, öltött testet a barlangistállóban, saját magát adva nekünk ajándékba. A másik, hogy a napkeleti bölcsek keresése példamutató kell legyen számunkra, ahogyan a katolikusok életében az oltáriszentség is olyan, mint egy vezérlő csillag, ezért a bölcs ember addig keresi Istent, amíg meg nem találja, hiszen vágyik a fény, a világosság után. A harmadik üzenet pedig az, hogy ezt a csillagot meg kell mutatni a világnak, mert ugyan sok csillag van az égen, de egy se ragyog és fénylik úgy, mint ez.

 

Forrás: biharinaplo.ro

 

KÉPEK