Szenteste a székesegyházban: a kis Jézus nélkül nincs karácsony

Szenteste, 2018. december 24-én 23.00 órától a nagyváradi Székesegyházban orgonakoncert volt hallható, ezt követte a fiatalok betlehemes játéka, majd karácsony ünnepének meghirdetése és az ünnepélyes éjféli szentmise, amit Böcskei László megyés püspök celebrált.

 

Rengetegen vettek részt idén is a karácsony éjféli szentmisén a nagyváradi Székesegyházban, és ami külön örvendetes tény, hogy sok szülő a gyermekével együtt ünnepelte Krisztus születését. A szertartászenei részét Beliczay Gyula F-dúr miséje és karácsonyi népénekek képezték, melyeket a Szent László Ének- és Zenekara adott elő  Kristófi János karnagy irányításával, illetve jelen volt Roos Márton temesvári nyugalmazott megyés püspök is.

 

Bevezetőjében Böcskei László váradi megyés püspökség arra hívta fel a figyelmet: a hírközlések áradatában sokszor már nem is vesszük észre azt, ami valójában körülöttünk történik. Hozzászoktunk sajnosahhoz, hogy ez a világ nincs rendben, hogy a hatalmasok a saját érdekeiket követik, hogy az igazság és az igazságosság egy ritkán megvalósuló álom, hogy a béke egy törékeny kelléke az életünknek, és hogy a sokféle esélytelenséggel szemben kevés lehetőség kínálkozik arra, hogy változtassunk magunkban, változtassunk a világon. Magával ragad bennünket is a világ sodrása, mely a fejlődés címe alatt egy sokféleképpen megmutatkozó zuhanásba vezeti az egész emberiséget.

 

Szent Pál apostol szavait idézve, karácsony éjszakája azonban egy új fénybe helyezi az egész világot. Mert Isten nem hallgat akkor, amikor az ember romlását látja, hanem cselekszik. Ez történt Betlehemben: Isten cselekedett. Mi pedig örömmel elindultunk, megtalálni Isten szeretetének megtestesült alakját, a jászolban fekvő Kisdedet. Elindulásunk, ittlétünk, és együtt ünneplésünk legyen annak kifejezője, hogy felelősnek érezzük magunkat egymásért, családunkért, egyházközségünkért, a mellettünk élő emberért. Ezért most töltekezni akarunk a betlehemi csodából, hogy fényt ajándékozhassunk egymásnak a mindennapi életben – fogalmazott a főpásztor.

 

Prédikációjában Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató hangsúlyozta: a szeretet ünnepén közösen örvendezünk, megajándékozzuk egymást, és legfőképpen önmagunkat- ez a karácsony emberi kifejezése. Ezenünnepnek van azonban egy ennél sokkal mélyebb értelme is, az hogy mindenekelőtt Isten ajándékozott meg bennünket. Nem ajándékcsomagot küldött, vagy házat épített számunkra, hanem saját magát ajándékozta nekünk Betlehemben. Miközben Augustus római császár az egekig magasztalta önmagát, maga Isten szállt alá a mennyből. Az útjuk azonban nem találkozott, elment Isten és ember egymás mellett, mert a világ elvetette saját létazonosságát.

 

Napjaink modern társadalmában is alternatív építmények készülnek, mindenki mással törődik, lassan odáig jutunk, hogy karácsonyfát se állítunk, holott a kis Jézus nélkül nincs karácsony- nyomatékosította a tisztelendő, aki egy történettel is illusztrálta ezt az örökérvényű igazságot, mely arról szólt, hogy egy közösség elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy bármivel is pótolja a porcelán kis Jézust, mely a karácsonyi előkészületek során a földre esett, és eltörött. „Mindig ragaszkodjunk Isten-gyermekségünkhöz, elszántan és kitartóan fedezzük fel újra és újra a mindennapjainkban karácsony valódi értelmét, eredetét és célját” – tanácsolta az éjféli szentmise szónoka.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK