Váradi betlehemezők Brüsszelben

A magyarországi székhelyű Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány által meghirdetett és támogatott, az egész Kárpát-medencére kiterjedő SzékelyKapuk – ZöldKapuk címet viselő ökocivilizációs pályázatra idén is több váradi egyházmegyés csapat benevezett. A betlehemezéssel és teremtésvédelemhez kapcsolódó plakátkészítéssel jelentkező csapatok több szempontot figyelembe vevő pontozáson vesznek részt, majd az elért pontszámok alapján értékes jutalomkirándulásokban részesülnek. A program keretében Magyarországon, Erdélyben, Szlovákiában, Kárpátalján, Vajdaságban az idei karácsonyon közel háromezer gyermek vitte el a magyar és a társnemzetek közösségeibe Krisztus születésének örömhírét.

 


A „székelykapusok” az európai Csillagénekes mozgalomhoz csatlakoztak és minden évben részt vesznek annak újévi rendezvényein. Ilyen módon minden év elején néhány magyar betlehemezőnek és felkészítő tanárának lehetősége nyílik – a többi nemzet képviselői között – részt venni a pápa újévi szentmiséjén és a részükre szervezett programokon, valamint ellátogatni a Brüsszelben székelő Európai Parlamentbe és az Európai Püspöki Konferenciák Bizottsága (COMECE) székhelyére. A kiválasztott gyerekek Krisztus áldását viszik ezekbe az intézményekbe, és a latin szöveg (Christus mansionem benedicat! – Krisztus áldása legyen a házon!) kezdőbetűivel és az új évszámmal jelölik meg a főbejáratot és az irodák ajtajait.
Benedek Ramóna, a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum hittanára néhány diákjával a tavaly a római programra, az idén pedig a brüsszelire kapott meghívást az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány vezetőitől, ahová két betlehemező diákjával, Kovács László Istvánnal és Illés Nándor Attilával utazott. A január 7–9. között Brüsszelben zajló csillagénekes programon az idén németországi, ausztriai, olaszországi, belgiumi, magyarországi és romániai gyerekek és felkészítőik vesznek részt. A váradiakon kívül a Partiumot Jáger Enikő tasnádi református vallástanár és két diákja képviseli.

 


A háromnapos, városnézéssel, közös ismerkedéssel egybekötött program központi eseménye kedden, január 8-án volt, amikor a betlehemezők és csillagénekesek közös műsorral köszöntötték a COMECE és az Európai Parlament munkatársait.
Az örömhírt vivő, jelmezbe öltözött gyerekeket Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke és több politikus fogadta. Az alelnök meleg hangú köszöntőbeszédében a betlehemezés fontosságára is kitért. A magyar betlehemezők találkoztak Hölvényi György, Winkler Gyula és Sógor Csaba képviselőkkel is, és a szép áldás kezdőbetűivel (20 – C – M – B – 19) jelölték meg irodáik ajtóit. Kovács László Istvánt az a megtiszteltetés érte, hogy az Európai Parlament főbejáratát is megjelölhette.
Benedek Ramóna helyszíni tudósítása szerint a gyerekek és kísérőik mindkét helyszínen meleg fogadtatásban és életre szóló élményekben részesültek. A program szerdán közös városnézéssel folytatódik.

 

Ozsváth Judit

 

KÉPEK