Urunk megkeresztelkedésének ünnepe a nagyváradi székesegyházban

Déli órákban mutatott be szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi székesegyházban 2019. január 13-án, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén.

A szentmise bevezető részében a főpásztor az ünnep lényegéről osztott meg néhány gondolatot a jelenlevő hívekkel. A mai ünnep azt mutatja, hogy minden krisztuskövető számára nyitva van a megtérés, a megújulás útja. A Jordánnál elhangzott szavak „Ez az Én szeretett Fiam” vonatkoznak elsősorban Jézusra, de ugyanakkor reánk is. Hiszen Isten bensőséges kapcsolatra hívott meg minket, amikor a keresztség által az Ő gyermekeivé lettünk. Ez a méltóság egy nagy feladat és felelősség. Mások felé közvetítenünk kell, hogy nemcsak evilági élet van, hanem Isten országa is, amelynek megvalósításán mindannyian fáradozunk.

 

Amikor most a szentmise elején lelkiismeretvizsgálatot tartunk, köszönjük meg a meghívás ajándékát és bánjuk meg azt, amit nem tettünk meg ilyen értelemben – intett az egyházmegye elöljárója. Ezek után köszöntötte a 35, kerek évfordulót ünneplő házaspárt, közöttük olyanok akik 10, de olyanok is, akik már 55 együtt töltött évre tekinthetnek vissza. Olyan időt ünnepelnek ők – mondta a megyés püspök – amely alatt sok-sok lehetőség volt együtt megélni ezt a szép hivatást. Adjunk hálát a hűség kegyelméért. Az Úr őrizze meg őket gondviselő jóságában, hogy példaképei legyenek annak, hogy a közösen vállalt szolgálat szép és építi a közösséget.

 

A prédikációban Kovács F. Zsolt irodaigazgató egy személyes tapasztalatról számolt be. Tanúja volt az elmúlt években annak, amint fiatal családok gondosan nevelték kicsi gyermekeiket, aztán óvodába íratták őket, de továbbra is gondosan követték fejlődésük és életük minden pillanatát, felismerték azt, amit a családban sajátítottak el, és azt, amit az óvodában tanultak. Később pedig észrevették, hogy a gyermek már olyan szavakat-kifejezéseket is használ, amit otthon nem tanulhattak. Vajon hol szerezték, hol jöttek ezekkel kapcsolatban? Az utcán? A tv-ben? Honnan származnak ezek a külső hatások? Elkerülhetetlen a külső hatás.

 

A mai napon valamilyen formában a keresztségünket is ünnepeljük, amely katalizátorként működik életünkben. Felnőttként is érnek külső hatások, de akkor ezeket már tudatosan elutasíthatunk, míg a gyermek nem tud szelektálni, mindent elfogad és beépít.

A jubiláló házaspárok tanúi annak, hogy akár több évtized alatt is el tudták kerülni a negatív külső hatásokat. A tavalyi referendum azt bizonyítja, hogy sajnos abban a formában nem tudtunk közösen kiállni a házasság értékének megvédéséért, de köszönet illeti a házaspárokat, hogy értékeket mutatnak fel, olyan példát, amelyet érdemes követni. Úgy éljék meg továbbra is házasságukat, hogy ha lehetősége lenne egy fiatalnak több életforma közül választani, az ő példájuk nyomán, csakis ezt válasszák.

 

A szentmise záró áldása előtt, Böcskei László megyés püspök külön is megáldotta azokat a kerek évfordulót tavaly ünneplő házaspárokat, akik erre az alkalomra jelentkeztek.

 

KÉPEK