A nevelés az élet szolgálata

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja 2019. január 11–12. között – negyedik alkalommal szervezte meg A nevelés az Élet szolgálata címet viselő pedagógiai képzést. Ebben az évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja vállalta a társszervező szerepét. A program elején Böcskei László megyés püspök köszöntötte az évek óta visszahívott magyarországi előadót, Uzsayné Pécsi Ritát és a hat megyéből (Bihar, Hargita, Kolozs, Máramaros, Szatmár, Szilágy) érkezett közel 140 pedagógust.

Az elismert neveléskutató a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében tartotta meg a Schönstatt-mozgalom alapító atyjának, Kentenich Józsefnek pedagógiai rendszerére épített előadássorozatát. Kentenich atya számtalan formában kutatta és összegezte, mit mond a kinyilatkoztatás, mit a tudományok, és a szentek arról, hogy hogyan lehetséges valóban erős, Istennel szövetségben élő, lékekkel és jókedvűen szolgáló embert nevelni a ránk bízott gyermekekből, illetve önmagunkból. Tanítása profetikusnak számított, hiszen megelőzve korát olyan irányokat mutatott, amelyeket a modern neveléstudomány vagy az agykutatás ma messzemenően alátámaszt.

Péntek délután a társas intelligencia mibenlétéről és fejlesztési lehetőségeiről, valamint a haragkezelésről hallhattak az előadók, szombaton pedig az ún. okoseszközök gyermekre gyakorolt káros hatásairól, a függőség kialakulásáról, valamint azok elkerüléséről, illetve orvoslásáról.

A jó hangulatú program után szellemileg-lelkileg töltekezve, a főpásztor áldásával tértek haza a pedagógusok, hogy a képzésen hallottak alapján életet alakító tudás és tapasztalat átadására törekedve még hatékonyabban végezzék nevelői munkájukat.

Benedek Ramóna

KÉPEK