Árpád-házi Szent Margit búcsút ünnepeltek Margittán

Az Árpád-házi Szent Margit tiszteletére felszentelt templom búcsúját ünnepelte a margittai egyházközség 2019. január 20-án. Az ünnepi szentmise 12 órakor kezdődött, főcelebránsa és szónoka a város szülötte, Kuglis Gábor székelyhídi plébános volt.

A hódmezővásárhelyi iskola gyermekkórusa tette énekével ünnepélyesebbé a szentmisét, az ugyancsak margittai származású Fésűs Tibor vezetésével. A gyerekek éneke betöltötte a templomteret, méltón emelve az ünnep hangulatát.

 

Megtisztelték az egyházközséget jelenlétükkel az ortodox, a görög katolikus és a református egyházak képviselői, akik az ünneplő hívekkel részt vettek a búcsús szentmisén, együtt imádkozva és kérve Isten áldását mindnyájukra.

Az ünnepi liturgia bevezetőjében a főcelebráns köszöntötte a híveket, kiemelte, hogy számára nagy öröm együtt ünnepelni szülővárosa híveivel, hiszen ebben a templomban szentelték pappá, ugyancsak itt mutatta be első szentmiséjét. Jó érzés hazajönni, de egyedül Istené a dicsőség minden kegyelemért.

 

Homiliájában a szónok kiemelte, hogy Árpád-házi Szent Margit neve gyöngyszemet jelent, így hát a búcsún jelenlévők egy gyöngyszemet ünnepelnek. Margit a legalázatosabb szent, az ő vőlegénye Krisztus volt, hiába próbálták férjhez adni, hű maradt mennyei jegyezéhez. Nem elég meghívást kapnunk, ébren is kell tartanunk hitünket. Szent Ágoston azt mondta, hogy öltsük magunkra a hit, a remény, a szeretet és a jótettek fátyolát.

A mai ember számára talán ijesztő lehet az önsanyargatás, amit Margit magán végzett, de Ő nem gyűlölte az életet és a világot, nem a depressziónak adta át magát. Ne engedjünk az anyagiasságnak, emberi jogok bálványimádásának. A modern világban megfigyelhetjük, hogyan málik szét minden emberi kapcsolatunk, hogyan teszi tönkre a mohóság.

 

A sátán úgy tünteti fel, hogy az imádság unalmas, akárcsak a szentmise és az isteni élet. Hitünk, nem piactér, Isten nem versenyez a mi hitünkért. Áldozatvállalásunkat terjesszünk a jó, a közjó szolgálatába.

Mi írjük életünk történetét, de Isten az, aki vezet minket. Az igazi nagyság, a szentség abban rejlik, hogy Isten áll a középpontban. Margit életében is Ő volt a főszereplő. Hitünk, kereszténységünk nem opció, hanem kincs és felelősség.

Szent Margit hitt az ima erejében. Alázat kell ahhoz, hogy beismerjük: Isten gondviselésére vagyunk utalva. Törekednünk kell a lelki intelligenciára.

 

A szentmise végén Tóth Attila Levente margittai plébános valamint Husztig Róbert káplán megköszönték a hazaérkezett vendégnek, Kuglis Gábornak a szolgálatot, a jelenlevőknek pedig azt, hogy időt szántak az együtt ünneplésre.

 

Lázár Tamás