Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe Székelyhídon

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a katolikus hívek Szűz Máriáról emlékeznek meg, aki  negyven nappal születése után, bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. Az áldozat fölajánlásakor jelen volt  Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte a gyermeket. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása, a szentelt gyertya Jézus jelképévé vált.

Vasárnap, 2019. február 3-án, 11.00 órakor, tavaszias enyhe időben szép számban érkeztek a székelyhídi  hívek a római katolikus templomba, hogy  a Kuglis Gábor  plébános  által bemutatott  szentmisén együtt ünnepeljenek és imádkozzanak a Szűzanyához Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, és kérjék Szent Balázs püspök közbenjárását.

 

A székelyhídi plébános beszédében kiemelte  hogy a gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe, egyike a legrégibb szentelményeknek. A gyertyák az emberi természetünket jelképezik és azért szentelik meg, hogy Jézussal, a világ világosságával való találkozás szimbólumaként kiáradjon és eltöltsön minket az isteni fény.

 

Ezen az ünnepen hálát kell adnunk Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, terjesztenünk kell ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget kell adnunk a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és az emberiség javára.

 

A szent mise végén Balázs-áldásban részesültek a hívek. A 316-ban vértanúhalált halt, örmény származású Szent Balázs püspök a legenda szerint a börtönben raboskodva megmentett egy kisfiút, akinek halszálka akadt a torkában. Már a 6. századtól kezdve kérték közbenjárását a torokbetegségek ellen, de széles körben a 16. század óta terjedt el tisztelete. Szent Balázs egyike a tizennégy segítő szentnek, és a torokfájás mellett sok testi betegség gyógyítójaként tartják számon. Szent Balázs napján két  gyertyával szolgáltatják ki az áldást torokbetegség és minden más baj ellen. 

A szentmisét a helyi kántor, Tibor Péter zenei szolgálata tette ünnepélyesebbé.

 

Tatai István