Betegek kenete Szilágycsehben

A Betegek Világnapját megelőző Évközi 5. vasárnap, 2019. február 10-én, a szilágycsehi plébániatemplomban és annak filiáiban (Zsibó, Sülelmed, Szilágyszentkirály) mintegy 50 idős, beteg ember járult az Úr oltára elé, hogy megfelelő katekézis és felkészülést követően, részesüljenek a betegek kenetének szentségében. Kurila Gábor helyi plébános szolgáltatta ki a szentséget azoknak, akik ezt igényelték előrehaladott kor, vagy súlyos betegség miatt.

 

Megható és örömteli pillanat volt ez mindenki számára, hiszen Istennek kegyelme és maga a szertartás megerősítette mindannyiuk szívét és lelkét.

 

A Jóisten őrizze meg a benne hívőket minden betegségtől és minden bajtól, hogy tudják Őt ezután is tiszta szívvel és örömmel dicsőíteni és áldani.