Szentségimádás Nagyvárad-Velencén

A hónap harmadik vasárnapján, 2019. február 17-én a nagyvárad-velencei plébániatemplomban lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Szentmise a Vártemplomban

2019. február 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert plébános-főesperes-kanonok lesz.

Ifjúsági szentségimádás a Katalin-telepen

Minden hónap második csütörtökjén ifjúsági szentségimádást tartanak a fiatalokkal és a fiatalokért Nagyváradon a Katalin-telepi plébániatemplomban. 2019. február 14-én, 19.00 órakor nagy szeretettel várják a lazarista atyák mindazokat, akik a Krisztus jelenlétében fellelhető örömet és békét keresik. A szentségimádás után kötetlen beszélgetésre, teázásra várnak a szervezők mindenkit a plébánia közösségi termébe.

Esperesek megbeszélése a főpásztorral

“Az esperes az a pap, akit az esperesi kerület élére állítanak. Az esperest a megyéspüspök nevezik ki. Az esperesnek kötelessége és joga az esperesi kerületben a közös lelkipásztori tevékenységet előmozdítani és összehangolni.”(Egyházi Törvénykönyv 553-555 kánon) 2019. február 14-én, csütörtökön11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök az egyházmegye tanácsosaival, főespereseivel és espereseivel tart megbeszélést a Püspöki Palota üléstermében.