Circulara episcopului Böcskei László despre vizita papală

Episcopul diecezan Böcskei László a emis o nouă circulară cu privire la apropiata vizită a Sfântului Părinte în România. Mai jos redăm textul integral al circularei, publicată de către dieceză în data de 13 februarie 2019.

 

 

Iubiţi confraţi în slujirea sacerdotală!
Frați și surori în Cristos!

Atunci când evaluăm timpul pe care îl avem la dispoziție, adesea suntem nevoiți să stabilim anumite priorități. Există evenimente și întâmplări în viața noastră pe care le considerăm a fi obișnuite, iar când le alocăm timp, o facem aproape din obişnuinţă. Există însă și evenimente pe care le considerăm mai deosebite, prin urmare şi timpul alocat acestora este unul special.

În viața bisericii noastre locale – mă gândesc aici la Biserica Romano-Catolică din România, şi în particular la Diecezele istorice din Transilvania, Partium și Banat, ne găsim în pragul unui eveniment pe care nu doar că îl putem numi special, ci este pe bună dreptate unul istoric. Vizita Sfântului Părinte papa Francisc, programată pentru perioada 31 mai – 2 iunie a.c., este un eveniment, care are un mesaj bogat și profund nu numai pentru catolicii care trăiesc în aceste dieceze, ci pentru întreaga noastră societate, și în perspectiva dezvoltării noastre în viitor.

Vizita Sfântului Părinte, așa cum a subliniat deja în timpul vizitei ad limina de anul trecut, prin prisma caracterului său pastoral se dorește a fi un semn de recunoaștere faţă de comunitățile catolice, care în vremuri grele au persistat în credința lor strămoşească și în fidelitate față de Roma și succesorul Sfântului Petru. Exprimarea acestui gest de recunoaştere o putem descoperi în programul preconizat al vizitei, care în afara capitalei vizează locuri simbol ale religiozităţii poporului nostru, printre acestea aflându-se şi Sanctuarul renumit din Csíksomlyó/Şumuleu Ciuc, dar şi Iaşi în Moldova, respectiv Blajul în Transilvania.

În contextul acestei vizite  trebuie să recunoaştem, că Sfântul Părinte dorește să ne încurajeze. După cum am putut observa cu ocazia recentelor vizite pastorale efectuate în diferite ţări şi la diferite naţiuni, Sfântul Părinte Francisc poartă un mesaj încurajator, pentru   ca în ciuda provocărilor acestei lumi, noi toți, cei care ne numim creștini, oriunde am trăi, să devenim lumină pe calea reconcilierii, a dreptății și a iubirii. Sfântul Părinte ne invită la construirea unei noi civilizații, în care este nevoie de toți, vârstnici și tineri, puternici și slabi, catolici și de alte confesiuni, într-o solidaritate fraternă, capabilă să fundamenteze viitorul acestei lumi, care deseori pare lipsită de speranţă.

În sensul celor afirmate aici, vă îndemn pe toți iubiţii mei confrați în preoție, persoane consacrate, toți cei care se simt aproape de Biserica noastră, toți cei care cred în caracterul special al acestei vizitei, și nu în ultimul rând pe toți credincioșii, să privim și să percepem această vizită papală ca pe un mare dar de la Dumnezeu. Sunt unii, care consideră evenimentul apropiat, ca fiind un mare rezultat al eforturilor diplomatice. Eu cred totuși, că vizita papei Francisc, îmbrățișarea paternă pe care o va aduce, învățătura prin care ne va transmite mesajul lui Dumnezeu, sunt toate un rod al rugăciunilor noastre fierbiţi.– Și mai cred, că în situația noastră actuală, atunci când schimbările pe care le experimentăm în jurul nostru ne influențează direct și de multe ori într-un mod grav, atunci când devine o provocare statornicia pe meleagurile noastre natale, vizita Sfântului Părinte ne poate întări convingerea conform căreia, dacă ne sprijinim pe fundamentele corecte şi solide, vom reuși să clădim şi să consolidăm şi în viitor moştenirea de credinţă, care ne-a fost încredinţată.  

Vizita Sfântului Părinte care se apropie, poate fi numită și un timp extraordinar de har, pentru care trebuie să ne pregătim în mod corespunzător. Doresc să vă invit pe toți, să ne rugăm lui Dumnezeu şi să invocăm binecuvântarea Sa asupra acestei vizitei, asupra papei Francisc, asupra Bisericii noastre şi a conducătorilor țării noastre, pentru ca acest eveniment să aducă pentru noi toți înnoirea în credinţă. Pe lângă străduințele de ordin pastoral, papa are îndatoriri și către societatea civilă. Să ne rugăm deci, ca întâlnirea papei cu conducătorii societăţii civile să-i inspire pe aceștia la slujirea dreptății și a păcii. Nu în ultimul rând, să-l încredință pe Sfântul Părinte prin rugăciunile noastre Duhului Sfânt, pentru a putea transmite mesajul divin, în semnul fraternității şi către frații noștri de altă confesiune şi credință. Străduințele noastre de până acum depuse în promovarea unităţii  pot căpăta valenţe noi, dacă vom urma exemplul papei Francisc. Pentru toate acestea să îl însoțim cu rugăciunile noastre în timpul vizitei apostolice.

Comitetul de organizare a vizitei papale are o misiune dificlă, motiv pentru care vă invit pe toţi să ne rugăm și pentru toți cei implicați în această activitate. Iar în ceea ce privește organizarea noastră locală, doresc să punctez următoarele:

–    Sunt în curs de desfășurare sondajele de estimare a numărului de credincioși care vor participa la sfintele celebrări. Sunt foarte importante aceste date pentru organizatori, pentru pregătirea sectoarelor ocupate de pelerini, pentru măsurile de siguranță.
–    Am aflat cu bucurie faptul, că în mai multe parohii din dieceza noastră a început organizarea transportului credincioșilor către Șumului Ciuc şi s-au rezervat deja mijloace de transport. Fără a dori să anulăm planurile de organizare existente, subliniez faptul, că este pe cale de organizare un tren special pe ruta Oradea-Aleșd-MiercureaCiuc și retur. Mai multe detalii vor fi oferite la momentul oportun. Îi încurajăm pe credincioși să ia în considerarea și acest mod de călătorie, deoarece prin aceasta înlesnim și munca organizatorilor: mai puține mijloace de transport de parcat, accesul la locul sfintei liturghii etc.
–    În cadrul pregătirilor pentru vizita papală, pregătim icoane cu rugăciune specială pntru acest eveniment, care vor fi distribuite credincioșilor. Aceste rugăciuni vor fi recitate împreună la sfârșitul fiecărei liturghii până la vizita papală. Pe lângă aceste iconițe cu rugăciune, vom imprima și afișe, care vor fi expuse în loc vizibil la intrările fiecărei biserici.
–    Recomand tuturor, ca până la vizita papală, să găsim și să organizăm ocazii în care să facem cunoscută viața, opera, magisteriul, mesajele Sfântului Părinte. Se cuvine să aflăm cât mai multe despre oaspetele pe care îl așteptăm, iar pentru aceasta avem la dispoziție o sumedenie de posibilități. Să profităm pentru aceasta de întâlnirile asociațiilor bisericești, a consilierilor parohiali, orele de catehizare, întâlnirile tinerilor, etc.

Episcopia noastră urmăreşte permanent organizarea vizitei papale. Vom transmite parohiilor în timp util toate detaliile importante, inclusiv cele cu privire la înregistrarea pelerinilor. Îi rog pe toți Confrații Preoți, să se implice şi ei în demersurile necesare organizării pelerinilor noştri la acest eveniment.

Mulțumesc anticipat tuturor pentru atitudinea pozitivă. Dumnezeu să binecuvânteze pegătirile noastre!

 

Oradea, 9 februarie 2019.

 

†Böcskei Ladislau
episcop diecezan m.p.