Esperesekkel és főesperesekkel tanácskozott az egyházmegye főpásztora

A közelgő pápalátogatásra való zarándoklat egyházmegyén belüli megszervezése mellett, a tanácskozás másik fő témáját az Egyházmegyei Érdemérem idei kedvezményezettjének a kijelölése jelentette. Böcskei László megyés püspök kihangsúlyozta: ez az érdemérem jele annak, hogy az egyház tud köszönetet is mondani olyanoknak, akik valami kimagaslót tesznek egy szent ügyért. A megyés püspök bátorította az espereseket, hogy terjesszék elé azokat a híveket, akik megérdemelnek egy ilyen kitüntetést. Már maga az előterjesztés lehet valaki számára egy elismerési gesztus mindazért, amit az egyházért néha hosszú éveken át tett.

 

A pápalátogatás kapcsán a már nyilvános információkat továbbítását, hívekkel való közlését szorgalmazta az egyházmegye elöljárója. Szeretnénk minél nagyobb számban részt venni – mondta Böcskei László – a négy helyszín közül hozzánk Csíksomlyó áll a legközelebb. Próbáljuk felmérni, hogy körülbelül mekkora jelenlétre számíthatunk egyházmegyénkből. Érzékeltetnünk kell mi is a jelenlétünket, és ezt csak úgy tehetjük, ha szervezetten, amennyiben lehet, egy csoportban veszünk részt. Az egyházmegye tervezi egy 1.000 zarándok szállítására alkalmas különvonat indítását. Imakártyák nyomtatásával is készülünk az eseményre. A pápalátogatásig ezt az imát minden szentmise végén el fogják imádkozni templomainkban közösen. Ugyanakkor arra is buzdította a főpásztor az espereseket, hogy ismertessék a hívekkel a pápa személyét, tanítását, üzeneteit, szociális tevékenységét. Ennek a látogatásnak nem csak lelkipásztori jellege van, hanem lesz egy üzenete a politikai, civil szféra felé is. Nagy ajándék mindannyiunk számára, hogy a pápa a mi otthonunkban látogat meg minket.

 

A püspök ismertette az esperesekkel az új felállású pasztorális bizottság múlt heti megbeszélésének eredményeit. Az idén bérmálandókkal szándékoznak regionális találkozásokat szervezni, hogy még jobban tudatosítsák a fiatalok a szentség felvételének fontosságát, erősödjön bennük az egyház közösségéhez való tartozás tudata.

A máriás lelkületű mozgalmaknak a koordinátora Bărbuț Péter, Nagyvárad-Szent József-telepi plébános. A családpasztorációs programokba minden plébánia bekapcsolódhat, még akkor is, ha ezt nem központilag irányítják, hanem Margittáról Tóth Attila helyi plébános.

 

Fontos témát jelent az egyházmegye elöljárója számára a hivatások ébresztése és ápolása. Arra hívta meg a papokat, hogy ez a téma gyakran szerepeljen az egymás közötti beszélgetésekben. Mit lehet tenni ezért a célért? Fontos a gyermekek, fiatalok megszólítása, bátorítása. A máriás lelkületű csoportokat lehet ösztönözni arra, hogy ilyen jellegű imahadjáratot folytassanak.

Az egyház missziós küldetését is lehet témaként feldolgozni papi találkozókon. Mindenkit arra hívott, hogy tanúsítsanak nyitottságot akkor, amikor a különböző pasztorális területek felelősei felkeresnek kéréssel, javaslattal valakit.

Az egyházmegye idei pasztorális terve is alkalmazkodik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülődési tervhez. A liturgikus előírások szigorú betartására intett a megyés püspök, kérve az espereseket, hogy adják át ezeket az információkat az egyházmegye papjainak.

 

A továbbiakban Kovács F. Zsolt irodaigazgató ismertette a húsvétig zajló központi pasztorális eseményeket, majd az egyházi javak és ingatlanok kezelésére való figyelés fontosságáról esett szó. Az ingatlanok jogi állapotát mindenhol tisztázni kell, tanácsolta a főpásztor. Egyéb korszerű témákról is tanácskoztak a jelenlevők.

 

KÉPEK