Az egyházmegye hitoktatóival találkozott Böcskei László püspök

Az Egyházmegye Katekétika Központjában találkozott az egyházmegye hitoktatóival Böcskei László megyés püspök csütörtökön, 2019. február 14-én. Az első iskolai félévet értékelték ki együtt, illetve megoldásokat kerestek a második félévben jelentkező kihívásokra. A főpásztor megköszönte a hitoktatók kitartó munkáját, és bátorította őket arra, hogy továbbra is bátran végezzék nevelői és oktatói hivatásukat.

 

Kiss Albert egyházmegyei tanfelügyelő nyitottaa meg az ülést, köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót Böcskei László püspöknek. Továbbra is kihívás marad számunkra, hogy megtaláljuk a módszereket a jó hitoktatáshoz – mondta a főpásztor, majd folytatta: a mienk nem csak egy tananyag, hanem egy üzenet van ránk bízva. A mi tevékenységünk több mint egy mesterség, egy hivatás. A diákokon keresztül el kell érnünk a szülőket is. Jó az, ha időnként találkozunk, összehangolódunk. Keresni kell a töltekezési alkalmakat, nehogy kifáradjunk és elveszítsük a motivációt.

 

Köszönet mindenkinek a munkáért, a befektetett energiát. A Jóisten áldja és fizesse meg ezt a szép munkát! Vannak azért pozitív visszajelzések is, hacsak egy diák fejezi ezt ki, vagy egy szülő, már jóleső érzés.

A jövőnek a tervezéséről is szó esett. A katekétika a pasztoráció része – állapította meg a megyés püspök. Idén a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készülődési úton haladunk tovább, arra szeretnénk rámutatni, hogy mi a hitünk titka, vallásos életünk forrása. Idén mélyebbre szeretnénk hatolni hitünk titkának megismerésében. Ezt szeretnénk tenni a katekézisben is, rávezetni a fiatalokat a szentségimádás szeretetére.

 

A továbbiakban az egyházmegye elöljárója beszámolt a Panamai Ifjúsági Világtalálkozón tapasztalt vidámságról. A Szentatya szavaival éle: a fiatalok az egyház jelenje, nem pedig jövője, mondta Böcskei László püspök.

A pápalátogatással kapcsolatos előkészület is a megtárgyalt témák között szerepelt: nem csak a zarándoklat megszervezése, hanem inkább a lelki felkészülés. Szükséges az egyéni lelki előkészület az eseményre – mondta a megyés püspök, utalva a legfrissebb körlevélben közölt részletekre. Kiadtunk egy imakártyát és plakátot. A hitoktatók keressenek olyan lehetőségeket, amikor jobban ismertethetik a Szentatya személyét, tanítását, üzenetét, szociális tevékenységét.

 

A találkozó további részében felsorolásra kerültek a húsvétig zajló pasztorális programok, bejelentették a Pedagógusok Lelkinapját, illetve az idén bérmálandók kerületi találkozóit.

Benedek Ramóna tanárnő a hittanolimpia metodológiájáról beszélt, és segítséget kért az újabb tankönyvek írásához.

 

KÉPEK