Tenkei esperesi kerületből származó hívő részesül idén az egyházmegyei kitüntetésben

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

Az erre kinevezett öt tagú bizottság 2019. február 14-i ülésén, az idei kitüntetést Floruczó István szalontai hívőnek ítélte oda.

Lőrincz Ottó esperes-plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki élete folyamán megküzdött, megszenvedett hitéért. Példaértékű a közösséghez és az Egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete kimagasló. Családját Isten, Egyház és a templom szeretetére nevelte.

Floruczó István csütörtökön, 2019. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17.00 órakor, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.