Boldog Szilárd püspök születésének évfordulóján adták át az egyházmegyei érdemérmet

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 108. évfordulóján, 2019. február 21-én, csütörtökön 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeztek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérték, és együtt imádkoztak az ő szentté avatásáért.

 

A közös ima végén, a főpásztor átadta az idei a hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet, amelyet 2012-ben alapított, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes esti dicséret keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét. Az erre kinevezett öt tagú bizottság 2019. február 14-i ülésén, az idei kitüntetést Floruczó István nagyszalontai hívőnek ítélte oda.

 

Prédikációjában a főpásztor – utalva a közeledő pápai látogatásra – felelevenítette a 20 évvel ezelőtti, Szent II. János Pál pápa látogatását, különösen azt a gesztust, amikor az akkori péterutód, akit azóta a szentek sorában tisztelünk, megemlékezett mindazokról, akik áldozatokat hoztak a hitükért a kommunizmus legnehezebb éveiben, börtönökben szenvedtek, egyesek meg is haltak. Húsz évvel ezelőtt két kimagasló személyiség még életben volt: Alexandru Todea bíboros, aki találkozott a Szentatyával, valamint Boros Béla érsek, aki csak otthoni betegágyáról tudta követni az eseményeket.

A pápának az akkori megemlékezésében és imáiban benne volt a nagyváradi egyházmegye vértanúja is, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök.

Az ő áldozatuk és szenvedésük, a mi erősödésünknek és fejlődésünknek a forrását kell, hogy jelentse. Ez ki kell mozdítson minket a közömbösségből, a felületességből, az én központúságból. Boldogemlékű Marton Áron püspök, Mindszenty bíboros, mind ott kell legyenek a mi emlékezetünkben, hogy az ő áldozatuk ösztönözzön arra, hogy építsük Krisztus egyházát. Éreznünk kell azt a felelősséget, ami minket is terhel, minket is szólít, hogy bontakoztassuk ki az Istentől elődeink által gondosan elültetett magvakat. Hiszen Isten gondoskodott arról, hogy mindent megadjon a fejlődéshez, növekedéshez. Ezért adta nekünk vértanú püspökünket, hogy példát mutasson a helytállásra. Őt mindenki magáénak érezheti.

 

Boldog Szilárd püspök nem felszínesen vette az eletet, a hivatást, küldetését. Felismerte, hogy minden emberben ott van Isten rejtett arca. Nem önmegvalósítást keresett, hanem Isten akaratának teljesítését, még önmaga feladása árán is. Az áldozat vállalás útjára kaptunk biztatást Szilárd püspök példája által. Ő nem mondott le a nemes célokról, nem fogadta el a világ kecsegtető ajándékait.

Az ő példájára és közbenjárására tudjunk hűségesek maradni Istenhez, Egyházunkhoz, tetteinkkel és áldozatainkkal építsük és erősítsük azt – intett záró mondatában a megyés püspök.

 

Az esti dicséret végén az érdemérem átadásának ceremóniája következett. Lőrincz Ottó esperes-plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki élete folyamán megküzdött, megszenvedett hitéért. Példaértékű a közösséghez és az Egyházhoz való ragaszkodása, a Szűzanya iránti szeretete és tisztelete kimagasló. Családját Isten, Egyház és a templom szeretetére nevelte.

 

Floruczó István meghatódottságának adott hangot, megköszönve a bizalmat, hogy idén őt nevezték meg erre a kitűntetésre. Kihangsúlyozta: mindazért a jóért, amit életében embertársaiért, az egyházért tett, soha nem várt el semmilyen elismerést, Isten iránti szeretetből és elköteleződésből tette.

 

Az esti dicséret ünnepélyességéhez járult hozzá a székesegyház Szent László énekkara, Kristófi János karnagy vezetésével.

 

Egy évvel ezelőtt áldotta meg Böcskei László püspök a nagyváradi székesegyház mellékhajójában elhelyezett Bldog Bogdánffy Szilárd oltárképet.

 

KÉPEK