Lelkinapon vettek részt az egyházmegye kántorai

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervezett lelkinapot az Egyházzenei Központ 2019. március 2-án, szombaton 10.00 órai kezdettel Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt. A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő eseményre az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorok és kórusvezetők érkeztek.

 

Az előadásokat Balogh Péter Piusz O.Præm, gödöllői apát tartotta, a műhelyeket pedig az őt kísérő Farkas Domonkos és Kája Sándor vezették.

 

A lelkinapot megnyitó reggeli dicséret közös eléneklését követően, Böcskei László megyés püspök köszöntötte a Gödöllőről érkező vendégeket, valamint az egyházmegye jelenlevő kántorait. Örömét fejezte ki azért, hogy minden évben sikerül egy ilyen alkalmat és lehetőséget biztosítani azok számára, akik az egyházmegyében a liturgikus zenét művelik, ahol egymással találkozhatnak, lelkileg töltekezhetnek és szakmailag gazdagodhatnak. A főpásztor beszélt továbbá a kántori szolgálat szépségeiről és kihívásairól is.

 

Említést tett arról, hogy a kántorok a lelkipásztorok szoros munkatársai kell, hogy legyenek, egymás munkáját ki kell egészítsék. Sőt, mi több, a hivatások folytonos csökkenésével, egyre több és nagyobb feladatok hárulnak a kántorokra, azokban a közösségekben, ahol szolgálnak.

 

A nagyböjt közeledtére is figyelmeztetett az egyházmegye elöljárója, egy olyan időszak, amely ismét más sajátos feladatokat követel meg a kántoroktól. Kegyelmekben gazdag, áldott nagyböjti szentidőt kívánva fejezte be a köszöntő beszédet, majd átadta a szót a gödöllői vendégnek, aki felvázolta a lelkinap felépítését.

 

Balogh Piusz O.Præm lelki ráhangolódást tartott, előadásában a szentek tiszteletéről beszélt. Farkas Domonkos a népének-tárnak elektronikus változatát mutatta be, míg Kája Sándor egy misének a levezetéséről tartott előadást. A lelkinap második felében lehetőség nyílt a párbeszédre, a kérdésekre, és az ú ismeretek elmélyítésére.

 

KÉPEK