A Keresztény Nők Világimanapját tartották Nagyváradon

A Nagyvárad-Olaszi templomában szervezték meg a Keresztény Nők Világimanapját 2019. március 1-jén, pénteken. Az idei témája, mottója úgy hangzott: Jöjjetek, mert már minden készen van (Lk 14,17/b). Az imanapot idén a szlovéniai keresztény nőtestvérek készítették elő.

Az esemény célja a közös imádkozás volt, azt keresve, ami minket összeköt, és nem azt, ami elválaszt.

A megjelenteket Vinczéné Pálfi Judit várad-csillagvárosi református lelkésznő, a Romániai Keresztény Nők Ökumenikus Fórumának országos elnöke üdvözölte. Köszönetet mondott nekik, amiért meghallották a hívó szót, és eljöttek, hogy együtt imádkozzanak, énekeljenek, dicsérve az Urat. Azon meggyőződésének adott hangot: biztos, hogy a Teremtő Atya örömmel tekint le rájuk, hiszen az ő vendégei most, a tőle származó szeretet gyűjtötte őket egybe, hogy közösen gyakorolják a toleranciák, és a megértés útján tudjanak járni. Kiss Géza várad-olaszi kántor-karnagy közreműködésével az est folyamán több felekezet sajátos énekei csendültek fel . Román nyelven is imádkoztak a jelenlevők.

Szabó Ervin várad-olaszi római katolikus plébános ünnepnapnak és megtiszteltetésnek nevezte, hogy az egyházközség, illetve a Barátok temploma szolgál helyszínéül a rendezvények, és az egybegyűltek vallási hovatartozástól és nemtől függetlenül összegyűltek, hogy együtt, nyitott szívvel imádják a mindenható Urat. Az kívánta nekik: érezzék otthon magukat Isten házában, aki most vendégül látja őket.

Kardos József unitárius lelkipásztor Jézus egyik tanulságos példázatára hívta fel a figyelmet, miszerint sokszor a mindennapi életben mi, emberek nem igazán akarunk bejutni Isten országába, megfeledkezünk róla, és a törvényei háttérbe szorulnak. Amikor tenni kell Isten ügyéért, mentegetőzünk és kifogásokat találunk. Pedig Isten a nagy vacsorához ragaszkodik, az asztalához mindenkit vár, és megtartja a lakomát, mert számára fontos az előrehaladásunk. A kérdés tehát az, hogy mi elfogadjuk-e a meghívását, ott akarjuk-e építeni az országát és eredményeket felmutatni olyan nemes erények gyakorlásával, mint az önzetlenség, empátia, jóság és az egymásra figyelés.

Dénes István-Lukács várad-olaszi református tiszteletes, a Bihari Református Egyházmegye esperese azt emelte ki: a „jöjjetek” ige többes számban van, mert a közösségről szól, amit megélünk, megtapasztalunk az Úr közelében. A közösségben pedig ott van a közös és az ég, vagyis a mennyei segítség.

Lelkészi üzeneteket fogalmazott meg ezután az ortodox és a görögkatolikus egyház, valamint a Messiás-hívő Zsidó Hitközség képviselője. Az agapé előtt Dénes Éva és Miorita Sateanu mutatták be Szlovéniát, az adományok jelentős részét ezen országba fogják elküldeni.

 

Forrás: biharinaplo.ro