Hittanolimpia zajlott szombaton Nagyváradon

A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szolgált helyszínéül a római katolikus hittanolimpia megyei szakaszának 2019. március 2-án, szombaton. A legjobbak az országosra jutottak.

Benedek Ramóna hitoktató, főszervező elmondása szerint összesen 107 diák vett részt a versenyen, nem csupán Várad és környékéről, hanem olyan településekről is, mint például Székelyhíd, Nagyszalonta, Érmihályfalva, Margitta, Bihar, Érkörtvélyes, Szalacs stb. A magyar ajkú gyerekek mellett, szlovák anyanyelvűek is érkeztek Sólyomkővárról és Bodonosról. Az V-XII. világi, illetve IX-XII. teológiai osztályok voltak képviselve, és minden évfolyamból az első helyezettek jutottak tovább az április 23-25. között Sepsiszentgyörgyön megrendezendő országos döntőbe. Az esemény szerepel a tanügy-minisztérium versenykalendáriumában, ezért a gyerekek mindenhol egységes tételeket kaptak, ugyanis a váradival egy időben máshol is zajlottak hasonló rendezvények. Idén újdonságnak számít, hogy az ötödikesek és a hatodikosok számára is megszervezik az országos döntőt.

 

A nyitóünnepséget a Szent László Líceum kápolnájában tartották, ahol Böcskei László megyés püspök bátorította a résztvevőket. Úgy fogalmazott: tapasztalatokkal, ismeretekkel és tudással jöttek el, hogy tanúbizonyságot tegyenek arról, amit a hittanórákon elsajátítottak, és nem csak ott, hiszen a plébániai közösségekben is lehet töltekezni. Azt kérte tőlük: soha se mulasszák el keresni Istent, akinek terve van velünk. Szép dolgokról írnak, Istenről és arról, hogy mi a küldetésünk a világban-tette hozzá.

 

Kiss Albert hitoktatásért felelős egyházmegyei tanfelügyelő azt tanácsolta: felejtsék el az izgalmaikat, és inkább nyissák meg a szívüket az Atya-Fiú-Szentlélek sugallataira. Konrád Katalin igazgatónő külön köszöntötte a tizenkettedikeseket, lévén hogy megnőttek, fiatal felnőtteké váltak és korukból fakadóan utoljára vettek részt a versenyen.

 

A hittanolimpia megyei szakaszának megszervezését ezúttal is támogatták: a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Mallersdorfi Ferences Nővérek.

 

Forrás: biharinaplo.ro