Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat Tasnádon

A hagyományokhoz híven, idén is megszervezték Tasnádon a nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat, március 7-9. között.

Ebben az évben a lelki megújulás vezetője Bărbuț Péter, a Nagyvárad-Szent József templom plébánosa volt. A triduum jelmondatául Szűz Máriának a kánai menyegzőn elhangzott bíztatását választották a szervezők: Tegyetek meg mindent, amit mond!

 

Prédikációiban a szónok a találkozó jelmondatára építve, a máriás lelkület jegyében hívta fel a figyelmet Szűz Mária közbenjárásának elhanyagolhatatlanságára, valamint a nagyböjtben való helyes és nem öncélú böjtölésre.

A vendég az első nap végén a plébánia családjaival találkozott. A házasság és az egyházi rend párhuzamba állításával mutatta be mindkét hivatás szépségét és áldozatosságát. A résztvevők megbeszélték a hosszú házasság titkát, ami nem más, mint a kitartás és a hűség. Bărbuț Péter elmondása szerint fontos, hogy a házasságban tanuljunk a nehézségekből és mindig az a hit szerepeljen célként a társak szeme előtt, hogy lehet szép család, és merni kell nagyokat álmodni.

 

A lelkigyakorlat második napján a közösség kis hittanosaival találkozott Péter atya, majd a szentmisét követően a plébánia Mária légió csoportjával.

 

Az utolsó napon a fiatalok és a pedagógusok, a nőszövetség és a Rózsafüzér társulat tagjai voltak soron. A szentmisét az egyháztanáccsal való közös vacsora követte.

 

Minden csoporttal való találkozás során bíztató és erősítő szavakat hallhattak a résztvevők, a tizenkét év után „hazatérő” atyától, aki itt kezdte papi szolgálatát. Elmondása szerint, nagyon jó érzés volt újra visszatérni, és külön örömként élte meg, hogy szép számban vettek részt az egyes programokon a hívek.

 

Köszönet illeti Péter atyát értékes, lelkes szavaiért és gondolataiért, amelyekkel bevezette a közösséget nagyböjt lelkiségébe.

 

Gózner Artúr