Férfizarándoklat Máriapócsra

Férfizarándoklatot szervezett a margittai római katolikus plébánia Máriapócsra 2019. március 17-én. Az egyházközség életében egy újfajta eseményt jelentett a férfiak zarándoklata. Kilenc órakor indultak a zarándokok. A híres Mária-kegyhelyre való érkezést követően, egy kis pihenő után Tóth Attila plébános tartott elmélkedést a résztvevőknek. Az atya kifejtette, hogy a mi világunk az apák után kiált. Szükség van az apákra, akiket viszont háttérbe szorítottak. Ez volt a zarándoklat egyik célja, hogy felhívják a közösség és az édesapák figyelmét arra, hogy milyen fontosak ők.

 

Az elmélkedésben elhangzott az is, hogy az apa életadó és gondoskodó erő. A gyermek az első istenképet az apáról alkotja, hiszen ő jeleníti meg a családban Istent. Maga Jézus is azzal a megszólítással fordult Isten felé, hogy Atyám! A kisgyermek, aki nem látott még Isten-ábrázolást, elsősorban az apját rajzolja le, mint Istenről alkotott képet.

Az édesapákat Isten elküldte a családokba, hogy megmutassa, mennyire szereti őket. Ahogy elküldte a fiát a világba, úgy küldte el az apákat, hogy legyenek a családok mellett. Az árvaházban hagyott gyermek is kiváncsi az apjára, nagyrésze felkeresi az életadó forrását. Fontos megtapasztalni az otthont.

 

Az apának több mindenben kell Istenhez hasonlítani. Ilyen például az állandóság, hiszen, az apa megbízható kell legyen, kiszámítható és átlátszó. Szilárd pont kell legyen a gyermek életében. Apához és Istenhez is bármikor odamehetek.

A második tulajdonság a mindenütt való jelenlét. Jelen kell lennie a család életében, de a családnak is jelen kell lennie az ő életében. Nem elég azt mondani, hogy érted dolgozom, fontos a jelenlét, a törődés a gyermek sorsával. Az apa legfontosabb munkája akkor kezdődik, amikor hazaér.

Egy édesapának tudnia kell mire képes a gyermeke, mennyire terhelhető, mi az, ami érdekli, mire van igazán szüksége. Mindezek mellett az apának végtelenül igazságosnak, és irgalmasnak kell lennie, még önmagával szemben is.

 

Az elmélkedést szentmise követte a kegytemplomban. Szűz Mária kegyképe előtt imádkoztak a zarándokok, készülve Szent József ünnepére, hogy példát vegyenek Mária jegyeséről. Homíliájában Tóth Attila a szentekről beszélt, olyan példaképek, akiket utánoznunk kell: a mennyei sztárokat kellene előtérbe helyezni – hangsúlyozta a szónok. Ehhez ismernünk kell az életüket. Szent Józsefről keveset tudunk, de annyi biztos, hogy igaz ember volt. Mennyire megtisztelő, ha minket is így hívhatnak. De hol kezdődik ez az igazság? Az életem az igazságról tesz tanúbizonyságot. A szavaim megegyeznek mindazzal, amit cselekszem, a cselekedeteim pedig megegyeznek Isten akaratával. Ehhez meg kell kérdeznem Istent, mi a terve velem. Isten hall minket, válaszol is, de ehhez csendben kell lennünk. Rá tudunk jönni, hogy Isten merre vezet minket. A szentek Isten akaratát valósítják meg. Isten közel kell legyen hozzánk, nem tökéletesnek kell lennünk, hanem törekednünk kell arra, hogy jók legyünk.

 

Ha időt szeretnénk nyerni, általában az Istennel töltőtt időből lopunk. De ezt is megbocsátja nekünk, mindig szeretettel vár minket. Merjünk imádkozni, ráhagyatkozni Isten akaratára.

A szentmise után a zarándokok elfogyasztották az ebédet, majd idegenvezető segítségével alaposabban megismerkedhetek a kegyhely történetével, a könnyező kép múltjáról és jelenéről.

 

A hazafele vezető úton a szervezők egy borkóstolót is beiktattak a programba, mégpedig Csanáloson. A közös beszélgetések alkamával a férfiak kifejezték igényüket még több ilyen jellegű program megszervezésére.

 

Lázár Tamás