Szentmise az édesapákért

Az édesapákért imádkoztak Margittán vasárnap, 2019. március 17-én, a 10.00 órakor bemutatott ünnepi szentmisén. Kicsik és nagyok, férfiak és nők, mindenki nagy izgalommal készült erre a rendkívüli alkalomra.

 

Tóth Attila plébános az egyháztanács gyűlésen vetette fel annak a lehetőségét, hogy Szent József ünnepe közeledtével, lehetne egy szentmisét ünnepelni az édesapákért. Az egyháztanács tagjai egyöntetűen támogatták a kezdeményezést. Néhányan a férfiak közül már akkor jelentkeztek a ministrálásra, illetve a lektori feladatra.

 

A gyerekek számára rajzpályázatot hirdetett a plébánia, melynek címe „Apa és én” volt. A gyerekek lelkesedését és odaadását, amellyel a rajzokat készítették mi sem bizonyít jobban, mint a benyújtott több mint 100 alkotás. Az édesanyák ezeket a szentmise előtt kiállították, hogy mindenki megcsodálhassa őket.

A szentmise bevezetőjében Attila atya a híveknek beszámolt az előző napi férfi zarándoklatról, amelyen arról beszélt, mennyire nagy szükség van a mai világban az édesapákra. Egy tanulmány szerint, azok a gyerekek, akik nem tudnak az édesapjukkal bensőséges kapcsolatot kialakítani, azok Istennel sem tudnak kapcsolatba kerülni.

 

A szokásos homília is másképpen zajlott ezen a vasárnap. Attila atya meghívására, a nagyváradi Kovács család elvállalta, hogy tanubizonyságot tesz, megosztják gondolataikat az apasággal kapcsolatban. A házaspár azzal a történettel kezdett, hogy kisgyermekeket megkértek, hogy rajzolják le Istent. Egyes ábrázolásban Isten szakállas volt, másokon melegítő volt rajta, míg más rajzon szemüveggel ábrázolták. A gyerekek a saját édesapjukat rajzolták le. Ahhoz, hogy természetfelettihez kapcsolódjanak, először a természeteshez kell folyamodjanak. Így az édesapák összekötő kapocsként tudnak szolgálni, a gyermek és Isten között. Az apáknak hasonlóan kell viselkedniük, életüket élniük, mint a szenteknek, mert példaként állnak gyermekeik előtt. Szent szeméy az, akiben az Isten hiteles, aki elesik, feláll és továbbmegy. Az édesapáknak irgalmasnak és igazságosnak kell lenniük.

Az igazi férfi ideál kihívása pedig az, hogy apák, atyák lesznek. Az apának az igazi munkája, akkor kezdődik, amikor hazaér a munkahelyéről.

 

A szentmise végén a családos közösség tagjai egy kis meglepetést készítettek az édesapáknak. Attila atya kérésére minden jelenlévő gyermek kijött az oltárhoz, ahol felemelték Szeretlek apa! feliratot kialakító kartonlapokat. Ezt követően a gyermekek az ároni áldást énekelték édesapjuknak kinyújtott kézzel, kérve számukra Isten áldását. Befejező momentumként minden gyermek egy kis levelet nyújtott át édesapjának, megköszönve neki a sok szeretetet, gondoskodást, és kérve a jövőben is az ő atyai gondoskodásukat.

 

A liturgia végén minden hívőt az ifjúsági központban szervezett közös agapéra hívott meg a családos közösség.

 

Lázár Tamás