Gyermekotthonok lakói találkoztak Nagyváradon

A Nagyváradi Római Katolikus Egyetemi Lelkészség ismét megszervezte a Bihar megyei magyar gyermekotthonok találkozóját szombaton, 2019. március 16-án, szombaton a Kanonok sori Laikusképző Központban.

 

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Laikusképző Központjában zajlott eseményre a nagyváradiak mellett Nagyszalontáról, Szentjobbról, Gálospetriből és Székelyhídról érkeztek vendégek. Az immár hetedik alkalommal megszervezett összejövetel mottója ezúttal a pápai himnuszból ismert „Tartsd meg, Isten, szent atyánkat!” kérés volt. A tevékenységek annak szellemiségében zajlottak, miszerint fontos, hogy egymást minél jobban megismerjük, és annak tudatában cselekedjünk bármikor és bárhol, hogy minden erény királynője a szeretet.

 

2013-ban így gondolkodhatott Restás István is, akinek ötletéből szökkent szárnyba az azóta hagyománnyá nemesült egyedi és hiánypótló, egy valós társadalmi igényre választ adó kezdeményezés, miszerint évente találkozniuk kellene a Bihar megyei magyar gyermekotthonok lakóinak, illetve az ott dolgozóknak. Restás Istvánnak amúgy saját, személyes példája is bizonyítékul szolgált arra nézve, hogy az árvaság vagy a szülői gondoskodás hiánya nem lehet akadálya annak, hogy valakinek az élete pozitív fordulatot vegyen megfelelő támogatással.

 

Ő ugyanis egy székelyföldi gyermekotthonból került apácanővérek segítségével is az érettségi után a Partiumi Keresztény Egyetemre, ahol alapfokon turisztika-közgazdaságtan tanulmányokat végzett, majd európai szociálpolitikából mesterizett. Immár több éve külföldön él, nem feledkezve meg arról, hogy honnan érkezett. A találkozó – melyet megtisztelt jelenlétével Böcskei László megyés püspök és Pék Sándor várad-újvárosi esperes-plébános is – nem utolsó sorban egy kommunikációs fórumnak is bizonyult, hiszen lehetőséget teremtett az intézetek vezetőinek eszmecserére, a tapasztalatok megosztására.

 

Az egyetemisták nagy odaadással és lelkesedéssel készültek erre a karitatív eseményre, szívesen énekeltek, táncoltak együtt a gyermekekkel, szerveztek interaktív programokat a számukra. A gyerekotthonok lakói is izgatottan várták a programokat, és egy-egy bemutatkozó műsorral készültek. Az egyházmegye főpásztora azt tanácsolta a gyerekeknek: keressék Isten közelségét, és imádkozzanak Ferenc pápáért, hogy Krisztus akarata szerint vezesse a katolikus anyaszentegyházat.

 

Forrás: biharinaplo.ro

 

KÉPEK  |  VIDEO