Máriás lelkületű mozgalmak első egyházmegyei találkozója volt Nagyváradon

A máriás lelkiség élénkítése érdekében szervezte meg szombaton, 2019. március 16-án a Rózsafüzér Társulatok Első Egyházmegyei Találkozóját a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség.

 

Közel négyszázan vettek részt az egyházmegyében első alkalommal megszervezett eseményen, mely 9.30 órakor kezdődött a székesegyházban bemutatott szentmisével. A találkozó főszervezője Bărbuţ Péter Szent József-telepi plébános volt, akit Böcskei László megyés püspök bízott meg a máriás lelkületű mozgalmak koordinálásával.

 

A szentmise bevezetőjében a főcelebráns Böcskei László megyés püspök hangsúlyozta: a nagyböjti szent időben a megújulás útján járunk. Szeretnénk valamit változtatni, hogy jobbá alakuljon az életünk, s ehhez nem csupán emberi erőforrások kellenek, hanem szükséges a Lélek ereje, világossága is, hogy így keressük azt a támpontot, melyre támaszkodhatunk, miközben magunk és környezetünk megerősítésén munkálkodunk. Akik jelen vannak, azoknak különleges szerep jut ebben a nem mindennapi vállalkozásban, és ami külön értékelendő az az, hogy amit a Rózsafüzér Társulatok tesznek a napi imaszolgálataikkal, azt nemcsak a saját maguk, hanem az egész egyházért cselekszik, sokfajta szándékért. Így próbálnak előre haladni Istennek tetsző és kedves módon, s ebbéli törekvéseikben ott van tanítóként és közbenjáróként a Boldogságos Szűzanya, aki mindig mellettük van, közvetíti kéréseiket az Úr Jézus felé.

 

Homíliájában az egyházmegye főpásztora felidézte, hogy egy nappal korábban, március 15-én este szép volt látni ahogy a fáklyás menet végigvonult a Fő utcán, annak kifejezéseként, hogy a szabadságvágy ott van minden korok emberében, ezt azonban nem osztogatják ingyen, hanem meg kell érte küzdeni, áldozatot kell hozni. Mi, keresztények, Isten fiainak a szabadságát valljuk, amely elvezet embertársainkhoz és az Úrhoz. Ilyen értelemben az egybegyűltek is egy menetelő közösséget alkotnak, akik az ima erejével fényért jöttek, mely kiengesztelő és kibékítő. Mindig ott van ugyanis az életünkben ez a háttér, bár sokszor nem is tudjuk, honnan jön az az erő, mely segít nekünk abban, hogy újból és újból felálljunk. „A hívők közössége a szeretet, a béke és a kiengesztelődés előmozdítója kell legyen, a rózsafüzér pedig egy olyan biztonsági és önvédelmi eszköz, mely kegyelem és áldás forrása is” – nyomatékosította a szónok.

 

A szentmisét követően a rendezvény a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum sporttermében folytatódott, ahol „az imádság bajnokai” nem sporteseményre gyűltek össze, hanem a máriás lelkiségről szóló előadást hallgatták meg, Pálos István kanonok, nagyvárad-szőllősi főesperes-plébános tolmácsolásában. Az előadó a téves hit ellen intett, amely szerint a rózsafüzér csak nőknek való, ugyanis sokan voltak a múltban és vannak ma is férfiak, nemcsak papok vagy szerzetesek, akik imádkozzák, mivel hatékony fegyver a gonosz ellen. Ugyanakkor a felemelkedés eszköze is: belekapaszkodhatunk, hogy feljussunk Istenhez. A loretói litánia a hívek szerelemvallomása a Szűzanya iránt.
Per Mariam ad Jesum – Mária által Jézushoz – mondták a régiek. Ő szereti a legbennsőségesebben Jézust, ő a legbiztosabb út Jézus felé. Rá mindig lehet számítani, amint az imában mondjuk: soha nem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna. A teremtéskor Isten mondta, hogy legyen. Az angyali üdvözletkor a Szűzanya mondta, hogy legyen! Ő a mi példaképünk, közbenjárónk és oltalmazónk.
Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, nem csak magunkért tesszük, hanem másokra is gondolunk, mindazokra, akiknek szüksége van imára. A Szűzanya áldása kísérni fogja életünket és utat jelez az Atyához, ha így imádkozunk – fejezte be beszédét az előadó.
A találkozót Böcskei László megyés püspök zárta, a következő gondolatokkal: A rózsafüzér társulatok nem zárt, magánklubbok, hanem imáikban kell hordozzák a betegeket, szenvedőket, nélkülözőket. Három fő feladatot határozott meg számukra a főp
ásztor: imahátteret biztosítani, a keresztény szeretetnek a konkrét jeleit adni, és a lelkipásztorral való közösséget megtartani, vele együtt imádkozni. Végül a hivatásokért és a papokért kért imát az egyházmegye elöljárója.
 

KÉPEK