Menet az életért Nagyváradon

A keresztény felekezetek támogatásával 2019. március 23-án, szombaton, az élet, a házasság, a család és a magzat védelmében újra megszervezték Nagyváradon a Menet az életért nevet viselő ökumenikus felvonulást, amely 15.00 órakor kezdődött a Szent László téren.

 

A város keresztény felekezeteinek vezetőivel együtt, Böcskei László megyés püspök is felszólalt az élet védelmében. Míg a felszólalók többsége élet-apológiájukban kifejezetten a magzat védelmére és az abortusz elítélésére fektették a hangsúlyt, a római katolikus főpásztor egy szélesebb kontextusba helyezte az élet értéke melletti állásfoglalását, kihangsúlyozva Ferenc pápa tanításával összhangban, hogy mindaz, ami életterünket, vagyis a teremtett valóságot veszélyezteti, az élet elleni bűnt képez. Ez nem csupán egy öncélú ökológia, hanem egy holisztikus szemlélete az emberi önzés és csak önmagára figyelés következményeinek.

 

Nemcsak a klímaváltozás, a környezetszennyezés veszélye fenyeget, a veszély nemcsak kívülről jön, hanem az emberek felől is, akik nem ismerik fel Isten nagyszerű alkotásában helyüket. A fejlődés és az emberi tehetség egyre magasabb szintű kibontakozása csak arra jogosít fel bennünket, hogy még jobban, még határozottabban és még hatékonyabban fáradozzunk az emberi élet tiszteletben tartása és az ebből fakadó emberi méltóság biztosítása érdekében. Minden hívő embernek ez a veleszületett kötelessége: életpéldával és helytállással az életet szolgálni” – hangsúlyozta a római katolikus megyés püspök.

 

A felszólalások után indult a fúvószenekar kísérte menet, a város központjából a Szent László-hídon át, a Fő utcán végigvonulva, a Magheru útvonalon. Rövid ima erejéig megállt a menet a Nagyvárad-Olaszi (közismert nevén Barátok) templom előtt, ahol a plébánia közössége Szabó Ervin plébános vezetésével fogadta a felvonulókat. A rendezvényt az ortodox katedrális előtt elhangzott további felszólalások zárták.

 

KÉPEK  |  HANGFELVÉTEL