Születésnapját ünnepelte az Erdélyi Mária Rádió

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, hétfőn, 2019. március 25-én ünnepelték az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiója kápolnájának búcsúját, amely egyben a rádió fennállásának 13. évfordulója is.

Az ünnepség 15.00 órakor az irgalmasság rózsafüzérének elimádkozásával kezdődött, majd azt követte a búcsús szentmise, melyet számos pap koncelebrálásával Fodor József általános helynök mutatott be.

 

Szentbeszédében kihangsúlyozta: ezen a napon történt, a názáreti kis házban megváltásunk hajnalhasadása, amikor Gábor angyal a fölséges Isten üzenetét adja át Máriának: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes”. Tiszteljük és szeretjük a Boldogságos Szűz Máriát, aki Isten lektökéletesebb teremtménye, és egyben munkatársa is, az örök isteni gondolatnak, a megváltás művének a végrehajtásában. Mi is mindannyian, papok és hívek, a rádió munkatársai, önkéntesei, sőt hallgatói is, meghívást kaptunk, hogy Isten munkatársai legyünk, és hogy hozzá hasonlóan szentekké váljunk.

 

A Szűzanya esetében kegyelem volt a bűntelen mivolta. A mi esetünkben is kegyelem, ám fegyelem kérdése is. Isten arra hív mindannyiunkat, hogy küzdjük le a bűnt – elsősorban saját magunkban, majd a világban és az Ő szent népévé váljunk. Ehhez ugyanazon az úton kell haladjunk, mint amelyen a Boldogságos Szűzanya élete során járt, példát mutatva nekünk a szeretetről, alázatosságról, tisztaságról, szolgálatról és az Istenbe vetett hitről. Akkor bízhatunk benne, hogy életünk végén majd mi is találkozhatunk vele, aki Égi Édesanyaként minden gyermekét szerető ölelésével vár.

 

A szentbeszéd után a rádió munkatársai olvasták fel az egyetemes könyörgéseket, imádkozva minden stúdióért, élő és elhunyt önkéntesekért, támogatókért, hallgatókért valamint kérve Isten áldását minden technikai berendezésre is.

 

A szentmise végén Karácson Tibor, a rádió műsorigazgatójának vezetésével közösen imádkozta el minden jelenlevő a rádió felajánló imádságát a Boldogságos Szent Szűznek.

Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel és szeretetvendégséggel zárult.

 

Vidican Lokodi Tünde