Ifjúsági pasztoráció merre? – továbbképző papoknak

Az ifjúsági lelkipásztorkodás kihívásai, lehetőségei és eszközei témában szervezett képzést az egyházmegye papjai számára a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A 2019. március 28-29. között zajló program előadója P. Nagy Bálint SJ, jezsuita szerzetes, a magyar provincia hivatásgondozója volt. Az „Ifjúsági pasztoráció merre?” kérdésre keresték a választ a résztvevők.

 

Böcskei László megyés püspök nyitotta meg az eseményt, köszöntötte a vendéget, illetve hangsúlyozta a továbbképző fontosságát.

„Mindenki a saját plébániáján szembesül a kihívásokkal az ifjúság terén, és keresi az utakat feléjük” –állapította meg a főpásztor, majd hozzátette: „Ott kell lennünk a fiatalok között, ne adjuk fel a próbálkozásokat, ne fáradjunk bele! Központi szinten is keressük a lehetőségeket, ti is tegyétek ezt plébániai szinten. Tegyük össze a tapasztalatokat: a jót, a nehézséget is, és lássuk, hogyan tudunk közösen tovább haladni. Nagy segítség számunkra a hitoktatás területe. Sokan közületek jelen vagytok a hitoktatásban, ott is találkoztok a fiatalokkal. Ugyanakkor vannak laikus hitoktatók is az iskolákban. Dolgozzunk hát együtt ilyen téren is” – buzdította a jelenlevő lelkipásztorokat az egyházmegye elöljárója.

 

Három elvárást is felsorolt a megyés püspök a továbbképzővel kapcsolatosan: a résztvevők egymás bátorítása-lelkesítése, javaslatok a találkozó végén, egy hatékonyabb ifjúsági pasztoráció érdekében, javaslatok azzal kapcsolatban, hogy egyházmegye szerte mit tehetnek a papok az ifjúsági lelkipásztorkodás megerősítéséért? A felszólalás végén megköszönte a főpásztor mindenkinek, hogy időt szánt az együttlétre, illetve a vendég nyitottságát és szolgálatát.

A képzés alatt lehetőség nyílt a jelenlevők számára a különböző felkínált gyakorlatok által, hogy magukba tekintsenek, Istennel való kapcsolatukban megerősödjenek, visszatérjenek olyan Isten-tapasztalatokhoz, amelyeket mélynek, szépnek, igaznak éltek meg. Ezekből a megélt tapasztalatokból próbáltak rátekinteni arra, hogy mi az, amire Isten hívja őket a mindennapokban és a fiatalok körében.

 

A beszélgetésekben többször kiérződött, hogy elsősorban nem szervezésre, programokra van szükség, hanem mennyire fontos egy hiteles, szeretetteljes jelenlét, odafigyelés, érdeklődés, meghallgatás. Ezek a tapasztalatok azok, amelyek a fiatalok szívében gyümölcsözővé válnak. S ha a jó Istennel rendben vagyunk, ha nyitott szívvel és szemmel járunk a mindennapokban, akkor meg fogjuk látni, érezni, hogy mit és hogyan tehetünk a fiatalokért.

 

Jó volt megsejteni azt, hogy Isten hogyan tud a szívekre beszélni, ha nem mi akarunk tanácsokat osztogatni, kioktatni, csak segítünk Neki, hogy a fiatalok Reá tekintsenek és Vele találkozzanak.

Mindenki szíve gazdagságából ajándékozta meg a közösséget.

 

Modi Blanka

 

KEPEK