Vallásmódszertani továbbképzőt tartottak Nagyváradon

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Partiumi Oktatási és Módszertani Központja közös szervezésében második alkalommal szervezték meg a Laikusképző Központban 2019. március 21-23. között a az elsőáldozók felkészítését szolgáló valláspedagógiai továbbképzőt. Böcskei László megyés püspök köszöntötte a résztvevőket, kiemelve az új módszerek alkalmazásának fontosságát a hittanórákon, melyek alkalmazásával a hitoktatás élményszerűbbé válhat a diákok számára.

 

Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér a Kett-pedagógia segítségével mutatta be az egyéves terv második felét a közel harminc résztvevőnek – papoknak, szerzeteseknek, hitoktatóknak és óvónőknek, akik Arad, Bihar, Kolozs és Szilágy megyéből érkeztek.

Az értelemorientált, egységes pedagógia lényegét így fogalmazta meg Franz Kett:

„Ez a valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul. A gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg: az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét. A beszéd mellett a képalkotást is felhasználja, és arra fekteti a hangsúlyt, hogy az élmények az érzékszerveket is bevonják a tanulás folyamatába. Ez a módszer pozitív képekkel dolgozik, amelyek reményteljes jövőképet sugallnak, és gyógyító erőket mozgatnak.”

 

A résztvevők megtapasztalták ennek a módszernek hatékonyságát, szépségét és mélységét a következő témák bemutatása által: keresztség; Kutak országa c. történet; mindennapi kenyerünk; kenyérszaporítás története; szőlőtő, szőlővesszők; a búzamag a földbe esik és bő termést hoz; utolsó vacsora; keresztút; feltámadás; arany kehely, arany paténa; rózsafüzér.

A képzés – a bérmálkozók felkészítése – októberben folytatódik Nagyváradon.

 

Benedek Ramóna

 

VIDEO