Lelkinapon vettek részt a nagyváradi püspökség munkatársai

A húsvéti készület jegyében Kárásztelekre szervez zarándoklatot alkalmazottai számára a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Böcskei László megyés püspök vezetésével 2019. április 2-án, kedden. A lelkinap keretében a munkaközösség tagjai végigelmélkedték az Úr Jézus szenvedéseit, a kárásztelki templom kertjében felállított keresztúton. A Nagyváradra visszatérő úton, felkeresték a szomszédos szilágysomlyói plébániatemplomot.

 

Nagy Jácint kárásztelki plébános és számos hívő fogadta a zarándokokat déli órákban a helyi plébániatemplom előtt. A templomba bevonulva, a plébános rövid történeti bemutatót tartott a templom és az egyházközség történetéről, majd az egyházmegye elöljárója vette át a szót, ráhangolva a jelenlevőket az imára, az elmélkedésre. A templom oltárkompozíciójának a magyarázatából indult ki a főpásztor, amelynek középpontjában ott van a feszület. Ritkán látni templomokban – még a szent kereszt felmagasztalása titulust viselőkben is, akárcsak a helyi templom – ezt a fajta megoldást. Általában a templom titulusát adó szentről szóló ábrázolás, oltárkép szokta díszíteni a szentélyt.

 

Azonban a kárásztelki templom főoltára arra készteti az ide belépőt, hogy szembesüljön a kereszttel. Általában nem szerünk szembenézni keresztjeinkkel – állapította meg Böcskei László, próbáljuk kerülni a szembesülést. Pedig a keresztek ott vannak mindennapjainkban, ha akarjuk, ha nem, akár tetszik, akár nem. Senki józanul gondolkodó nem mondhatja el magáról, hogy neki nincsenek keresztjei. Ezt tudatosítanunk kell. Egyrészt meg kell tanulnunk konfrontálódni saját keresztjeinkkel, hogy elfogadjuk azokat és elinduljunk a gyógyulás útján, másrészt keresztény feladatunk segíteni embertársainkon, az ő keresztjeik viselésében.

 

Erre tanított minket Jézus azzal, hogy elfogadta a szenvedést, és a kínhalált. Ne kényszerítsük másokra keresztjeinket, sem pedig a szenvedésről alkotott képünket – figyelmeztetett az egyházmegye elöljárója, hiszen mindenki sajátos módon éli ezt meg. A ráhangoló elmélkedés végén arra hívta a jelenlevőket a megyés püspök, hogy azzal a tudattal járják végig a keresztutat, hogy Jézus maga ezt reálisan végig járta, valóságosan elszenvedte. Ezzel a lelkülettel készüljenek Húsvét szent titkának megünneplésére, és ebből merítsenek erőt.

 

Az ájtatosságot a helyi hagyománynak megfelelően az ereklyecsókolás zárta, hiszen a kárásztelki közösség büszkeségei közé tartozik egy krisztusi kereszt ereklye. Majd a kárásztelki plébános és a hívek éreztették a zarándokokkal közismert vendégszeretetüket.

 

A Nagyváradra vezető úton, a csoport felkereste a szilágysomlyói templomot, az egyházmegye egyik legrégebbi istentiszteleti helyét, ahol Ozsváth József plébános fogadta őket, Lakatos Attila egyházmegyei kulturális felelőssel együtt bemutatva a templom izgalmas történetét és sajátosságait.

 

KÉPEK