Nagyböjti lelkigyakorlat volt Margittán

Nagyböjti triduumot szervezett a hívek számára a margittai római katolikus plébánia 2019. április 5-7. között. A lelkigyakorlatot Puskás Attila nyárádselyei plébános vezetett.

A 3 napos lelki felkészülés ideje alatt, a hívek különböző programokon vehettek részt. A péntek esti szentmisét nagyböjti koncert előzte meg. A szentmise homíliájában Puskás Attila kifejtette: a jó modellt kel keresnünk, hogy lelki teherbíró képességünket erősíteni tudjuk. Az Isten adta legjobb modellt kell megnéznünk a szenvedésben, hiszen az egész emberiség keresztutat jár. Szent Pál szavai szerint a megfeszített Krisztus Isten erejét és bölcsességét jelenti számunkra.

 

A szombati nap folyamán a különböző plébániai közösségeknek nyílt lehetősége a találkozásra, elmélkedésre. A délelőtt folyamán a Nőszövetség, a Mária Légió és a Rózsafűzér társulatok tagjaival találkozott a vendég lelkipásztor.

Délután 17.00 órától a családos közösség tagjai ismerkedhettek meg Puskás Attila atyával. Itt az atya kifejtette, hogy a plébánia is egy család. A mostani világban harcolni kell a családokért, olyan miliőt kell biztosítani számukra, ahol megélhetik a szentséget. Nagyon fontosak az elsődleges tapasztalatok, azok a minták, amelyeket a szülőktől látunk, hiszen ezt a megtapasztalt életvitelt folyatjuk majd. Fontos megélni az egységet, ebben tud akár a plébánia is segíteni, együtt tudjuk megnézni a dolgokat. Tanúságot teszünk, amely megmozdíthatja az emberek lelki világát.

 

A délutáni szentmise prédikációja is a példaképről szólt. Erős példaképekre van szükségünk, akik segítenek a lelki életünkben előre haladni. A lelkierő fogyatkozik meg a legjobban. Krisztus is lelke sötét éjszakáját vívja meg a Getszemáni kertben, arcvonásai mégis természetfeletti erőt sugároztak. A megpróbáltatásaink során Őt kell keresnünk.

 

Az emberi életünk során nem minden fényes, vannak sötét helyzetek, amikor kevés fény szűrődik be, ezekkel a helyzetekkel meg kell barátkoznunk. Nem szeretjük a sötét élethelyzeteket, de sokszor ajándék is lakozhat benne, valami életre akar kelni általa, valami átalakíthatja a személyemet. Isten megenged valami fájdalmat az életemben, valami kincset rejtett el benne. Ha ezt a fájdalmat megszelídítem, elvisz engem Krisztushoz. Tisztába kell lennünk önmagunkkal és Istennel. A kereszt alatt sincs tömeg, akárcsak a mi sötét óráinkban. Ezekben az egyedüli pillanatokban tapasztalhatjuk meg az Isten élményt, az egységet. Így válhatunk a Szentlélek segítségével erős emberekké.

 

A szentmise után a családos közösség az Ifjúsági központban közös vacsorán vett részt, ahol a szentmisén elhangzottakról is szó esett.

 

Vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmise jelentette a lelkigyakorlat záró eseményét. Puskás Attila homíliájában a szombati napra reflektálva kiemelte, hogy a legfontosabb dolgunk az Isten mellett megmaradás. Amikor az ember magába zuhan, megszülethet egy jó gondolat. Egy Szentlélekkel megtelt ember lobbanhat fel, ehhez elengedhetetlen, hogy türelmesek legyünk önmagunkkal.

 

Lázár Tamás

 

   

   

Follow by Email
Facebook