Nagyböjti lelkigyakorlat volt Margittán

Nagyböjti triduumot szervezett a hívek számára a margittai római katolikus plébánia 2019. április 5-7. között. A lelkigyakorlatot Puskás Attila nyárádselyei plébános vezetett.

A 3 napos lelki felkészülés ideje alatt, a hívek különböző programokon vehettek részt. A péntek esti szentmisét nagyböjti koncert előzte meg. A szentmise homíliájában Puskás Attila kifejtette: a jó modellt kel keresnünk, hogy lelki teherbíró képességünket erősíteni tudjuk. Az Isten adta legjobb modellt kell megnéznünk a szenvedésben, hiszen az egész emberiség keresztutat jár. Szent Pál szavai szerint a megfeszített Krisztus Isten erejét és bölcsességét jelenti számunkra.

 

A szombati nap folyamán a különböző plébániai közösségeknek nyílt lehetősége a találkozásra, elmélkedésre. A délelőtt folyamán a Nőszövetség, a Mária Légió és a Rózsafűzér társulatok tagjaival találkozott a vendég lelkipásztor.

Délután 17.00 órától a családos közösség tagjai ismerkedhettek meg Puskás Attila atyával. Itt az atya kifejtette, hogy a plébánia is egy család. A mostani világban harcolni kell a családokért, olyan miliőt kell biztosítani számukra, ahol megélhetik a szentséget. Nagyon fontosak az elsődleges tapasztalatok, azok a minták, amelyeket a szülőktől látunk, hiszen ezt a megtapasztalt életvitelt folyatjuk majd. Fontos megélni az egységet, ebben tud akár a plébánia is segíteni, együtt tudjuk megnézni a dolgokat. Tanúságot teszünk, amely megmozdíthatja az emberek lelki világát.

 

A délutáni szentmise prédikációja is a példaképről szólt. Erős példaképekre van szükségünk, akik segítenek a lelki életünkben előre haladni. A lelkierő fogyatkozik meg a legjobban. Krisztus is lelke sötét éjszakáját vívja meg a Getszemáni kertben, arcvonásai mégis természetfeletti erőt sugároztak. A megpróbáltatásaink során Őt kell keresnünk.

 

Az emberi életünk során nem minden fényes, vannak sötét helyzetek, amikor kevés fény szűrődik be, ezekkel a helyzetekkel meg kell barátkoznunk. Nem szeretjük a sötét élethelyzeteket, de sokszor ajándék is lakozhat benne, valami életre akar kelni általa, valami átalakíthatja a személyemet. Isten megenged valami fájdalmat az életemben, valami kincset rejtett el benne. Ha ezt a fájdalmat megszelídítem, elvisz engem Krisztushoz. Tisztába kell lennünk önmagunkkal és Istennel. A kereszt alatt sincs tömeg, akárcsak a mi sötét óráinkban. Ezekben az egyedüli pillanatokban tapasztalhatjuk meg az Isten élményt, az egységet. Így válhatunk a Szentlélek segítségével erős emberekké.

 

A szentmise után a családos közösség az Ifjúsági központban közös vacsorán vett részt, ahol a szentmisén elhangzottakról is szó esett.

 

Vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő szentmise jelentette a lelkigyakorlat záró eseményét. Puskás Attila homíliájában a szombati napra reflektálva kiemelte, hogy a legfontosabb dolgunk az Isten mellett megmaradás. Amikor az ember magába zuhan, megszülethet egy jó gondolat. Egy Szentlélekkel megtelt ember lobbanhat fel, ehhez elengedhetetlen, hogy türelmesek legyünk önmagunkkal.

 

Lázár Tamás