Kiégésen innen és túl – lelkinap pedagógusoknak

Közel száz pedagógus és nevelőmunkát folytató személy vett részt szombaton, 2019. április 13-án, a nagyváradi Posticuman megtartott lelkinapon, amelynek moderátora Versegi Beáta nővér volt. A vendég az Eucharisztiáról, mint a munka és a pihenés egyensúlyának forrásáról tartott előadást.

 

A nagyváradi Római Katolikus Püspökség az elmúlt hét év hagyományát követve, idén is megszervezte a pedagógusok, hitoktatók, nevelők és más érdeklődő személyek számára Virágvasárnapot megelőző szombaton azt a lelkinapot, amely lehetőséget nyújt a feltöltődésre, és Húsvét szent ünnepére való ráhangolódásra. A kiválasztott téma – Kiégésen innen és túl – érdekkeltőnek bizonyult, a nagyszámú jelentkezők és jelenlevőkre való tekintettel, hiszen, amint az előadó is megfogalmazta, a kiégés elsősorban a „szent szakmákat-hivatásokat” gyakorló személyeket veszélyezteti: oktatók, pedagógusok, lelkipásztorok, szerzetesek, szociális gondozók, ügyvédek stb.

 

A Bukarestben tartott Püspökkari Konferencia tavaszi üléséről alig hazaérkezet Böcskei László megyés püspök köszöntötte a vendéget, valamint a résztvevőket, felidézve az egy nappal előtte, a vallásügyi államtitkárral folytatott beszélgetések alatt elhangzottakat, mely szerint veszélyes egy hit nélküli társadalom megvalósítását megcélozni, ahogyan az több nyugat európai országban történt, amelyek teljesen szekularizálták az államot, szétválasztva azt az egyháztól. Ez olyan folyamatokat indított el, amelyeket most sokan szeretnének megállítani és visszafordítani, de sajnos már nem lehet. Az Istenbe vetett hit alapfeltétele az egészséges és jól működő emberi társadalomnak. a jelenlevőknek azt kívánta a főpásztor, hogy legyen ez az alkalom a feltöltődés, és az előttünk álló ünnepre való ráhangolódásnak a lehetősége.

 

Versegi Beáta nővér két részre osztotta előadását. Míg az első részben a kiégésről, annak fázisairól, felismerhetőségéről, elhárító mechanizmusairól valamint megelőzési lehetőségeiről beszélt, a második részben inkább az Eucharisztia, mint (erő)forrás kapott szerepet.

 

Amint a vendég kifejtette, az Eucharisztia egy ajándék, mindazzal a tulajdonsággal, ami egy ajándékot jellemez: ünnep, személyesség, egymáshoz tartozás, meglepetés és szépség. Úgy fogalmazott: az Eucharistia ünnep, személyes egymáshoz tartozás, meglepetésben feltáruló szépség.

 

KÉPEK