Nagypénteki szertartás a székesegyházban

Kiszáradt szenteltvíztartó, dísztelen oltár, nyitott, üres tabernákulum fogadta nagypénteken, 2019. április 19-én, 18.00 órakor a székesegyházban a híveket, akik a szertartásra jöttek. A liturgikus év egyedüli napján, amikor nincs szentmise, az oltár előtti csendes leborulással kezdődött a liturgikus cselekmény.

Az igeliturgia keretében szent János evangéliuma szerint adta elő a passiót a székesegyház Szent László Kórusa, Kristófi János karnagy vezetésével.

 

Szentbeszédet Vakon Zsolt püspöki titkár mondott: nagypénteken csend van, ilyenkor inkább a hiányokat vesszük észre, például azt, hogy nincs dísz, nincs szenteltvíz, nincs zaj. Párizsban a füstölgő gerendák között megmutatta Isten, hogy mi a fontos: az oltár és a kereszt. Ilyenkor, nagypénteken minden figyelem a keresztre irányul. A kereszt mindenütt ott van életünkben.  Kereszteléskor a kereszt jelével jelölik meg homlokunkat, házasságkötéskor a keresztre esküszünk, ott van a nyakunkban, és sírunk fölött is kereszt áll.

 

Nagypénteken fölemeltetik a kereszt. Nagycsütörtökön Isten lábtól lábig csúszott. Nagypénteken az egyház elénk állítja a keresztet, mi megcsókoljuk, belecsókoljuk azt ami, és aki fontos. Egyházanyánk a mai napon ezt a Krisztust állítja elénk. Nagypénteken a János-passiót hallgatjuk, ami talán a legmélyebb. Hallottuk, hogy a Jóisten szomjazik, és megnyitja előttünk szívét. Isten a kereszten kitárt karral is szolgál és gondot visel: íme, a te anyád, íme, a te fiad. Itt van az az Isten, aki elmegy az Édenbe, és visszaszerzi azt, amit Adam elveszített. Kalkuttai Szent Teréz kérte rendtársait, hogy amikor a feszületet kihelyezik szobáik falára, írjanak mellé egy szót: szomjazom. A mai estén így áll előttünk Krisztus a kereszten: szótlanul, és szomjazva. De ugyanakkor nap mint nap ott áll mellettem és szomjazik. Kérjem Őt, hogy alakítsa szívemet az Ő szíve szerint – tanácsolta a szónok.

 

Elhangzottak az ilyenkor hagyományos könyörgések, majd a főpásztor példáját követve, mindenki hódolhatott a szent kereszt előtt.

 

A szertartás végén az Oltáriszentséget elhelyezték a szentsírnál, ahol nagyszombaton egész napos szentségimádás lesz.

 

KÉPEK