Felvételi teológia-vallásturizmus osztályba

A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceum beiratkozást és felvételit hirdet új teológia-vallásturizmus osztályába.

Ha olyan iskolát keresel, amely keresztény értékrendre épített, korszerű nevelést és a modernkor igényének megfelelő tudományos képzést biztosít, akkor a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológia Líceumban van a helyed!

 • Vallásturizmus – teológia osztály – 28 hely
  • ha ezt az osztályt választod, akkor nem szükséges részt venned a számítógépes elosztásban; egy eséllyel több nyílik számodra, olyan iskolában tanulni, amit te választasz
  • a vallásturizmus szaktantárgyainak tárháza áll rendelkezésedre, többek között az olasz nyelv heti 1 órában, mint szaktantárgy az angol haladó és német kezdő nyelv mellett
  • heti egy gyakorlati óra egyházturisztikai/turisztikai irodákban. A 12. osztály végén szakvizsga.
  • helyi és nemzetközi versenyek, zarándoklatok, kirándulások, lelki napok gazdagíthatják szellemi-erkölcsi életedet, intenzív angol és német nyelvet tanulhatsz
  • a felvétel felekezeti hovatartozástól független
  • külföldi ösztöndíj lehetőségek
  • változatos szakkörök széles skáláját nyújtjuk
  • betekinthetsz Nyugat – Európa szellemi-kulturális életébe, támogatott tanulmányi kirándulások által, külföldi és belföldi táborozásokon vehetsz részt

Felvételi vizsgatételek hittanból vallásturizmus – teológia osztályba

Könyvészet: Bajtai Zsigmond, Aki hisz üdvözül c. hittankönyv, Gyulafehérvár 2001.

TÉTELEK: A kinyilatkoztatás, A Biblia, Az apostoli hitvallás: Hiszek egy Istenben, A teremtés és gondviselés, Isten terve az emberrel, A Fiúisten érettünk emberré lett (Jézus születésének hírüladása Lk 1, 26-38, Jézus születése, A napkeleti bölcsek hódolata), Jézus példabeszédei (A tékozló fiú története Lk 15, 11-32), Legyen meg a Te akaratod (Jézus szenvedése: Nagycsütörtök, Nagypéntek), Föltámadt és fölment a mennybe (Húsvét és Jézus mennybemenetele), Szentlélek (Pünkösd),  Szentháromság, Jézus Egyháza.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • beiratkozási űrlap
 • személyazonossági igazolvány másolata (akinek nincs, akkor születési bizonyítvány másolata)
 • a VIII. osztály egységes dolgozatának eredményét bizonyító okirat
 • anyakönyvi kivonat az V-VIII. osztály átlageredményéről, valamint a magaviseleti jegyről (10-es magaviseleti jegy szükséges)
 • nyilatkozat a tanuló és szülő részéről, hogy egyetért az iskola rendszabályzatával
 • egyházi ajánlás, orvosi igazolás

Beiratkozás a hittanviszgára: 2019. május 13-14., 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán (a helyi iskola által kiadott beiratkozási lap mellékletévelAnexă la fişa de înscriere pentru probe de aptitudini )

 • a hittan felvételi időpontja a vallásturizmus – teológia osztályba: 2019. május 17., péntek reggel 9 órától szóbeli, 11 órától írásbeli vizsga a megadott tételek alapján
 • Eredményhirdetés: 2019. május 20. (ezen a napon 12.00-14.00 óra között fellebbezési lehetőség), végleges eredmények 2019. május 24

Kollégium: A IX. osztályba bejutott diákok szállást igényelhetnek a Caritas Catolica bentlakásában. A kérvényt a Caritas Catolica irodájában (Piața Ion Creangă Nr.: 2., tel: 0359/427-777) titkárságán lehet benyújtani.

A valláspróba tételeiért vagy egyéb tájékoztatásért fordulj az iskola titkárságához az alábbi címen:

Nagyvárad, Partenie Cosma u. 3-5-7-. sz.

Tel: 0359 41 11 21  

Szeretettel várnak minden érdeklődő diákot!