Pünkösdvasárnapi bérmálás a székesegyházban

Huszonhat fiatalnak és három felnőttnek szolgáltatta ki Pünkösdvasárnap, 2019. június 9-én a nagyváradi székesegyházban 11.00 órakor kezdődő szentmisén a bérmálás szentségét Böcskei László megyés püspök. A jelöltek felkészítését Fodor József plébános, általános helynök végezte.

Prédikációjában a főpásztor Pünkösd ünnepének jelentőségéről beszélt. A Karácsony és Húsvét után, a Pünkösd továbbviszi Isten megváltó művét a szeretét jegyében. Pünkösdkor megszületett az első keresztény közösség, az Egyház, amely azóta mint anya magához szorítja azokat, akik Krisztus vonzásában keresik útjukat az udvösség felé. A Pünkösdöt nem mint elmúlt eseményt ünneleljük, hanem mint az Isten jelenbeli közeledését, aki megerősít minket, hogy az ő üzenetének befogadói legyünk ott, ahol éppen élünk. Az első Pünkösdkor már valami rendkívüli történt, fellelkesedtek az első keresztények. Hisszük, hogy ma is történhet valami azokkal, akik befogadják szívükbe a Sszentlelket, az Ő ajándékaival – mondta a szónok.

Szokás szerint Pünkösdkor a püspök az egyházmegye széktemplomában osztja ki a bérmálás szentségét. Így Krisztus közössége tovább erősödik, alakul, fejlődik, ami örömmel tölt el minket, de a felelősség tudata is át kell járjon, hiszen az egyház élő kell legyen a világban, és ez mindannyiunktól függ. A szeretet, a hit és a béke jele kell legyen az Egyház általunk a világban.

Ilyenkor nemcsak a bérmálkozók állnak a központban, hanem mi valamennyien. Hiszen a Szentlélek az Ő ajandékait mindannyiunk életében gyümölcsözővé akarja tenni.

Ilyenkor mindenekelőtt a Szentírás szól hozzánk. Az Apostolok Cselekedetei örökítik meg az első Pünkösd történetét, üdvtörténetünk egyik fontos eseményét. A Szentírás nemcsak a teremtésről, vagy a kínszenvedésről beszél, hanem a Szentlélek kiáradásáról is (ApCsel 2,1-11). Fontos lenne ezt a történetet átgondolni, és nemcsak annál megragadni, ami rendkívülinek tűnik, hanem észrevenni az üzenetet. Nemcsak külső jelek vannak itt, van belső dinamika, ami feloldja az apostolok majdnem depressziós hangulatát.

Az emberek Jeruzsálemben látták az apostolok lelkesedését, és hogy mennyire lelkesítően tudnak beszélni. A Szentléleknek ez a működése változást, új dinamikát, lelkesedést hoz az életünkbe, és másokat is lelkesíteni tudunk. Nem a hangzatos beszédek tudják megmozgatni az útjukat kereső embereket, hanem a hiteles beszédek, az üzenetet hordozó beszédek. A szél, a zúgás csak kulső jelei annak, hogy valami változás történt az apostolokban, a Szentlélek kiáradásának hatására. János apostol másképpen közelíti meg ezt a pillanatot. Mivel ő szókimondó, azt is leírja, hogy az apostolok elkeseredésüben még akkor sem tudnak továbblépni, amikor az asszonyok hírüladták nekik, hogy aki meghalt, az él.

Az apostolok befogadták a Lelket és elindultak hírdetni Isten csodás tetteit. János kiemeli: nincsen Pünkösd a húsvéti esemény nélkül. Máskepp mondva: csak az élő Jézussal való találkozás teszi lehetővé, hogy a Szentlélek hatására elinduljunk az üdvösség útján – figyelmeztetett Böcskei László.

Ezek után a bérmálkozókhoz fordult, akiket arra hívott meg, hogy alakítsanak ki egy szoros kapcsolatot Jézussal, mert akkor a Szentlélek beköltözik az ő szíveikbe. A bérmálandók egyszerű jelenlétét mar önbagába véve bíztatónak értékelte a főpásztor. Egy közösség vagyunk – mondta – amelyben mindig a központ közelében kell, hogy legyünk, a központ pedig maga Krisztus. A bérmálás nem csak hagyomány vagy az egyház előírásainak való engedelmesség, hanem lényeges és elengedhetetlen része életünknek.

Azert vagyunk mi a többiek itt, hogy elvezessük ezeket a fiatalokat a Szentlélekkel való találkozáshoz. Ettől vagyunk mi Egyház, de nem csak a templomban, nemcsak bérmáláskor, hanem életünk minden napján a munkahelyen, az iskolában, mindig és mindenhol a hit lángját próbáljuk megtartani és továbbadni. Ahogy őket szeretjuk, úgy kell szeressük az Egyházat is, amelybe ők most beékelődnek és amelyben szerepet kapnak, hogy Isten útján járjanak. Ti kedves bérmálkozók, az Egyház megerősítésére kapjátok meg a Szentlelket – figyelmeztetett az egyházmegye elöljárója.

Kedves hívek, szülők és keresztszülők: a mi feladatunk, hogy mi is megerősítsük őket, ne csak mondjuk nekik hogy szeressék Istent, az Egyházat, hanem mutassunk is nekik példát, mert akkor biztosan meg fognak maradni a hitnek az útján.

A szentmisét a Székesegyház Szent László Ének és Zenekara tette ünnepélyesebbé, akik a W. A. Mozart D-moll misét adták elő, Kristófi János karnagy vezetésével.

KÉPEK