Szentmise a Vártemplomban

2019. június 16-án, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály, szentjobbi apát-plébános.

Templombúcsú Nagyvárad-Szőllősön

2019. június 16-án, vasárnap tartják a Szentháromságról nevezett nagyvárad-szőllősi római katolikus templom búcsúját. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály, szentjobbi apát-plébános.

Szentségimádás Margittán és Szalárdon

A hónap harmadik vasárnapján, 2019. június 16-án Margittán és Szalárdon lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Bérmálás Nagyszalontán

2019. június 16-án, vasárnap 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök 22 fiatalnak és 2 felnőttnek szolgáltatja ki a keresztény nagykorúság szentségét. A jelöltek felkészítését Lőrincz Ottó plébános végezte.