Bérmálás Nagyszalontán

Nagy izgalommal fogadta Bölcskei László megyés püspököt Nagyszalontán vasárnap, 2019. június 16– án a bérmálkozó 22 fiatal és 2 felnőtt, akiket Lőrinc Ottó plébános-kanonok készített fel erre az alkalomra.

A zsúfolásig megtelt templom érzékeltette a nap fontosságát a helyi közösség számára. Prédikációjában a főpásztor beszélt az ősegyház első keresztényeiről, akik megkapván a Szentlelket, szétszéledtek a világban hirdetni az örömhírt.

„Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet” – mondta az egyházmegye elöljárója, majd folytatta: aki megkeresztelkedett, részesült a Szentháromság életében, és így megkapta a Szentlelket is.

A bérmálás megerősítés abban, ami a kereszténységben elkezdődött. A megkeresztelt most felnőttként maga vállalja azt, amit a keresztségkor szülei vállalták helyette: a krisztusi életet és küldetést.

A szentmise a püspök áldásával és a magyar himnusz eléneklésével ért véget.

Morar Viktória