Szent Antal búcsú a Tokaji-telepi kápolnában

A nagyvárad-velencei plébániához tartozó Tokaji-telepi Szent Antal kápolna búcsúünnepét tartották meg vasárnap, 2019. június 16-án. A híveket Curaliuc Demeter plébános köszöntötte, rámutatva arra, hogy Szent Antal lényegében a „legtöbbet zaklatott” szent, mivel mindenki keresi őt imáival, ő pedig mindenkit meghallgat és közbenjár az ő Mesterénél, Jézus Krisztusnál, a mi Mesterünknél, hogy imáink meghallgattassanak és hogy megtaláljuk a helyes utat életünkben.

Homíliájában rámutatott arra, hogy Szent Antal a Szentírás szerint élte le az életét, válaszolt a meghívásra, hogy meggyógyítsa a megtört szíveket. Egyszerű ember volt, az Úr lelke volt rajta, oly sok emberen segített, és segít ma is. Hozzá fordulunk minden ügyes-bajos dolgunkban; lehet, hogy a megoldás nem olyan formában jelenik meg, mint ahogy azt vártuk, de mégis ott van, megkapjuk a segítséget. Sokszor azonban nem élünk vele, fuldoklunk, csapkodunk, de nem vagyunk képesek a segítséget „elkapnunk”, mondta a tisztelendő, aki szerint „Jézus segít, csak azt kéri, hogy imádkozzunk, bízzunk a közösség erejében, a közös ima varázsában”.

„Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, akkor a közösségért is imádkozunk – fogalmazott Curaliuc Demeter. – A kis csodás érmék, melyeket hordozunk, figyelmeztetnek arra, hogy minden nap imádkozzunk, és hogy az életünket végigkíséri az igaz hit, amelyet imáinkkal kell elmélyítenünk. Nyitott szívvel imádkozzunk Szent Antalhoz, hogy segítsen, ő a lelki kapcsolat az egyszerű ember és Isten között. Szent Antal az egyszerű emberek segítője, szolgálta őket a szó igazi értelmében, mint ahogy maga a miniszter szó is szolgát jelent. A ministráns az oltárt szolgálja, a vezetők pedig, akiket megválasztottak, a közösséget kell, hogy szolgálják, amit azonban a megválasztottak/miniszterek közül sokan elfelejtenek. Szent Antal ékes beszédei Istennek tetszőek voltak, ezt mutatja az is, hogy Páduában az ereklyéi, nyelve és hangszálai épségben megmaradtak. Megkérjük Szent Antalt, hogy imádkozzon velünk mindig, és hogy ott legyen az ő jelenléte Jézus által, a Szentlélek által.”

A szentmise végén a jelenlévő hívek közösen imádkoztak Szent Antal oltalmáért, majd Curaliuc Demeter atya megáldotta a virágokat, melyek a kápolnát díszítették, valamint az adományként kapott Jézus Szíve és Szűz Mária szentképeket. A hívek lelkiekben gazdagabban és a megszentelt virágokkal tértek haza.

Forrás: Bihari Napló