Szentháromság vasárnapja Székelyhídon

Kicsi pünkösdnek is nevezik a Szentlélek-ünnepet követő első vasárnapot, Szentháromság vasárnapját.

A rekkenő hőségben megtelt 2019. június 16-án, Szentháromság vasárnapján délelőtt a székelyhídi római katolikus templom, a műemlék épület falai igazi menedéket jelentettek a hőség elől, kellemes hűsülést biztosítva. Így vehettek részt a hívek a Kuglis Gábor helyi plébános és a magyarországi Vas megyei Gersekarátról érkezett plébános által celebrált ünnepi szent misén.

Kuglis Gábor beszédében kifejtette: latinul Trinitas Sancta, vagyis a Szentháromság az élő és igaz Isten misztériuma: Atya, Fiú és Szentlélek, három személy egyetlen lényegben. Hogy megértsük ezt a misztériumot, hinnünk kell, ugyanis a teremtett lény számára teljes mértékben soha meg nem ismerhető.

A kereszténység központi hittétele, mert Isten a kinyilatkoztatásban ezt mondta ki magáról, mint legbensőbb igazságot, s ebben benne van belső életének kitárulása is az ember felé. Ez az alapja többi misztériumnak is tulajdonképpen nélküle a megtestesülés sem lenne érthető.

Jézus Krisztus Istent Atyjának nevezi, ez az atyaság kiterjed az emberiségre is. Jézus úgy viselkedik, mint a Fiú, aki ismeri őt, tőle származik, tőle kapta tudását, hatalmát, igaz életével dicsőíti Őt, olyan szoros egységben van vele, hogy egynek mondhatja vele magát. Saját valós Istenségét igazolja, csodákat tesz, bűnöket bocsát meg, hitet követel, saját nevében beszél: „én mondom, én vagyok…”.

Andor Zoltán vendég lelkipásztor, aki jelenleg Székelyhídon táborozik a gyerekekkel, megköszönte a lehetőséget, hogy együtt ünnepelhette az eucharisztiát a helyi hívekkel, a csodaszép templomban, ezen a szép ünnepen.

Gersekarát Vasvártól délnyugatra 10 km-re, Körmendtől délkeletre 16 km-re, a Sárvíz pataktól északra terül el, a Kemenesháton.

A szent mise végén Kuglis Gábor plébános megköszönte a hívek részvételét, ismertette a jövő heti miserendet, amikor csütörtökön Úrnapját ünnepeljük, valamint felvázolta az idei hittantábor programját, majd áldott ünnepet kívánt mindenkinek.

Tatai István