A Szentháromság titkát ünnepelték Nagyvárad-Szőllősön

Szentháromság vasárnapján, 2019. június 16-án délben tartották a Nagyvárad-szőllősi római katolikus plébániatemplom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály kanonok, szentjobbi apát-plébános volt.

Bevezető gondolatként Májernyik Mihály kanonok hangsúlyozta: áldott legyen az Atya, Fiú, Szentlélek, amiért a nagy irgalmasságát gyakorolja rajtunk, és a Szentháromság ünnepén ez különösképpen elmondható. Köszönet, hogy a történelem folyamán elárasztotta és megajándékozta kegyelmekkel a várad-szőllősi egyházközség híveit, mindazokat, akik idetartoznak, és a Szentháromság ajándékait élvezik, hogy ezáltal tudják boldogan megvalósítani az életüket.

Homíliájában a szónok arra emlékeztette az ünneplőket, hogy bizonyára az idők folyamán sokféle módon próbálták a várad-szőllősi plébániatemplomban a búcsúkon megfogalmazni, nyilvánvalóvá tenni a Szentháromság mélységes titkát, annak misztériumát. Ez nem könnyű, még a hithű keresztények is nehezen tudnak elmélyülni ezen titokban, habár az egyház próbálja elmagyarázni és értelmezni az olyan misztériumokat, mint az örök élet, a feltámadás, vagy a Szentháromság. De amiért mi nem értjük, az azért nem jelenti azt, hogy a Szentháromság az egyház által kitalált valami, hiszen Krisztus is nyomatékosan beszélt erről, kifejtette a tanításaiban az Atya, Fiú, Szentlélek közti harmóniát és szeretetet. Ugyanakkor az életben is rengeteg más olyan titok van, amivel nem tudunk mit kezdeni, mert érthetetlen a számunkra, például ki tudja azt, hogy egy kotta soraiban miért pont ott van a szünet, ahol? Legyünk tehát türelmesek, mert amikor eljutunk oda, ahova kell, akkor minden világos és tiszta lesz – tanácsolta.

Azt is hangsúlyozta az apát-plébános: nem akar dogmatikáról prédikálni, vagy filozófiákról elmélkedni, inkább rá szeretne mutatni a Szentháromságon belül az Atya, a Fiú és a Szentlélek feladataira, hogy kifinomultabban tudjunk odafigyelni arra, hogy ezek megváltoztatják a mindennapjainkat, ha élünk a felkínált lehetőségekkel. Az Atya megteremtette a világot, s benne minket, embereket. Ha felnézünk néha a csillagos égre, észrevehetjük Isten jelenlétét a világban és a saját életünkben is. A Fiú megmutatta nekünk a hit, a remény és a szeretet útját, megajándékozott a béke, a jóság és a türelem értékeivel, hogy a mindennapjaink meghittebbek legyenek, a Szentlélek pedig elhalmozott bennünket a bölcsesség, a vigasztalás és az igazság gyümölcseivel.

A megfontolandó szavakért Pálos István várad-szőllősi főesperes-kanonok-plébános mondott köszönetet a szónoknak, az orgonánál Józsa Domokos kántor szolgált.

Forrás: Bihari Napló

Képek: Csilik Tamás