Úrnapja a székesegyházban

A Püspöki Palota kertjében zajló felújítási munkálatok miatt, idén az úrnapi körmenet csütörtökön, 2019. június 20-án rendkívüli módon a nagyváradi székesegyházban zajlott, az ünnepi szentmise végén. Részt vettek a város plébániáinak a hívei, valamint az idei elsőáldozók, akik virágszirmokból hintettek szőnyeget az Oltáriszentségben jelenlevő élő Krisztus elé.

A szentmise bevezetőjében Böcskei László megyés püspök arra világított rá, hogy ez egy számunkra igen kedves ünnep, amire most összegyűltünk, amikor az Úr erősít minket az Oltáriszentségben, ezt szeretnénk Neki most meghálálni. Ez az év is a jövőre esedékes Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítője, amely figyelmünk központjába állítja a közöttünk levő élő Úr Jézus Krisztust. Majd egyik korábbi körleveléből idézett a főpásztor:

Az Eucharisztia középpontba helyezése által a kiapadhatatlan forrásnál akarjuk összegyűjteni Krisztus egyházát. A szentségi Jézus ma is Önmagát adja azáltal, hogy itt van közöttünk a szentmisében és az Oltáriszentségben. (OCVI/2017) Az ilyen szándékkal megkezdett eucharisztikus utunk második szakaszához értünk, amit a 2019-es esztendőben hitünk mélyreható vágyakozásával akarunk vállalni. Törekedjünk egy bensőségesebb kapcsolatra az Oltáriszentségben közöttünk maradt Jézussal.

A szentségimádások és szentséglátogatások alkalmával figyeljünk jobban az Úrral való személyes együttlét megtapasztalására és átélésére. Az eucharisztikus élet ilyen megnyilvánulása ugyanis saját magunk és környezetünk megszentelődésére szolgál, ha ezt szívesen és örömmel vállaljuk ott, ahol az Úr Jézus vár reánk. „Jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. (Zsolt 84, 11) gondolat jegyében törekedjünk a következő hónapokban arra, hogy a Jézussal való személyes együttlét gazdaggá és örömtelivé tegye életünket. (OCIV/2018)

Amikor az Oltáriszentségre tekintünk, tudatosulnia kell bennünk, hogy belőle élünk, Ő minden vigasztalás feje. Ilyen hittel közeledjünk hozzá a mai napon. Körmenetet tartunk, hogy hitünket megvalljuk, hogy örömünket kifejezzük, és ez az öröm állandósuljon a mi életünkben. A bevezető gondolatok végén köszöntötte a város plébániáinak híveit, a gyermekeket, akik nemrég voltak elsőáldozók, a paptestvéreket, akik eljöttek együtt ünnepelni.

Prédikációjában Kovács F. Zsolt püspökségi irodaigazgató az úrnapi ünnepet a turistaszezon jelenségeihez hasonlította. Már hetek óta Európa szerte dúl a turistaszezon, városok szépségeit csodálják, vagy a természet szépségeiben gyönyörködnek, vagy tengerpart strandjain pihenik ki éves fáradalmaikat. Ilyenkor a hazai kereskedők árukat kínálnak a látogatóknak, értékeket ajánlanak fel vásárlásra, kultúrák találkoznak. Ennek a turisztikai jelenségnek van egy közös jellegzetessége a mai ünneppel, körmenettel – állította a szónok. Mi a mai napon legnagyobb kincsünket akarjuk megmutatni a világnak, és a legszebb formában, hagyományoktól függően, díszes öltözetben, értékes szentségmutatókkal, csodálatos virágdíszek kíséretében.

A díszes külsőségek ellenére azonban a lényeget mégsem látjuk. A művészi alkotásnak, egy előadásnak az értéke nem a bemutatóban áll, hanem a sok próbában, háttérmunkában, befektetett energiában, amit senki nem lát. A lényeg az Úr Jézus az ostyában: aki nem hisz, annak ez csak egy ostya. Nekünk, katolikusoknak is csak akkor válik értékessé és éltető táplálékunkká, hogyha élő kapcsolatba kerülünk vele. Hogyha katolikus mivoltunk csak papírra írott, akkor olyanok vagyunk, mint a színészek nélküli színház, hangszerek és énekesek nélküli opera: élettelenek.

Ferenc pápa jogosan int minket, hogy imádkozzunk Európáért, nehogy kiüresedjen keresztény értékeitől és elveszítse a lényeget. Mai ünnepi szokásainkat hitelesítsük mindennapi keresztény életünkben való magatartásunkkal. A zenész folyamatosan gyakorol, a sportoló folyamatosan edz, a kereszténynek folyamatosan figyelnie és hallgatnia kell Mesterére. A napraforgó mindig a nap felé fordul, legyünk hát mi is napraforgók, akik mindig Mesterünkre figyelünk. Válljunk krisztuskövetőkből igazi gyakorló keresztényekké – buzdított a szónok.

KÉPEK