Egyházi Alkalmazottak és Munkatársak Találkozója

A laikus egyházi alkalmazottak tevékenysége nem merül ki csupán a plébániai vagy templomi szolgálat teljesítésében, hiszen magatartásukkal tanúságot tesznek hitükről, példát mutatnak a Krisztushoz való ragaszkodásukról. A hitről való tanúságtétel egyik leghitelesebb formája a közösségépítésben nyújtott segítség, a Ferenc pápa által oly sokat említett hídak építése által. 2019. június 22-én, Nagyváradon szervezi meg a Római […]